Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Odpady se budou třídit

ikona článku

Naše město v poslední době pracuje velmi intenzivně na novém systému třídění a likvidaci odpadů, který se stává aktuálním zejména díky nové legislativě, která po roce 2024 již nepočítá se skládkováním odpadů, které jsou druhotnou surovinou.

Skládkování bude postupně zdražovat, a pokud nechceme zvyšovat poplatky z odpadu pro naše občany (což samozřejmě nechceme a neděláme již tři roky), musíme snížit množství zbytkového odpadu a tím pádem i náklady města na odpadové hospodářství, které v poslední době přesáhly dva milióny korun a zbytečně zatěžují rozpočet města i našich občanů. Cestou ke snížení nákladů je zvýšení třídění odpadu, zejména papíru, plastů, skla, kovů a biologického odpadu, které tvoří většinu odpadu. Navíc za vytříděné suroviny dostává město určitý příspěvek ze systému Eko-kom, který zlepšuje bilanci odpadového hospodářství.

Součástí nového systému je i výběrové řízení na nového provozovatele odpadového hospodářství, ke kterému se chceme spojit s celou řadou obcí v okolí, abychom byli pro nového provozovatele systému zajímavým klientem. Proto jsme se sešli ve čtvrtek 16. února na naší radnici s okolními starosty i pěti případnými zájemci o provozování odpadového hospodářství, abychom si ujasnili trendy a možnosti třídění a snížení nákladů systému. Setkání se protáhlo až do podvečera, kdy jsme využili přítomné experty na třídění pro proškolení našich zastupitelů i občanů a k seznámení s tím, co je v příštích letech očekává.

MVDr. Petr Nekut

 

Dnes je: 23.03.2017

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje,že adresát Jan Jaroš, si může převzít u OSSZ písemnost.
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Hlášení městského rozhlasu 21.3.2017
více
Oznámení o uložení písemnosti
Magistrát města České Budějovice zveřejňuje "Oznámení o uložení písemnosti" daňového subjektu Tomáše Šafraty.
více
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Vzhledem k tomu, že Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV) je dobrovolným svazkem obcí, žádám Vás dle ustanovení § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění přiložených písemností od 15. 3.2017 do 30. 3.2017. Předem děkuji za pochopení a spolupráci. František Nevstával, ředitel SMO BV
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 23. března 2017 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více