Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Návštěva ze Švýcarska

ikona článku

Ve dnech 8. – 12. června proběhla v našem městě návštěva z partnerské obce Oberdiessbach ze Švýcarska. Po dvou letech jsme se opět setkali s našimi dlouholetými přáteli, mezi nimiž se objevilo několik nových tváří, včetně dětí ze ZŠ, které trávily svůj program ve škole spolu s našimi žáky.

V den příjezdu jsme se setkali v nově zrekonstruované moštárně, sdělovali jsme si novinky z našich obcí i rodin. Byli jsme vzorně obsluhováni našimi hasiči. Páteční dopoledne patřilo prohlídce města, kde jsme naše hosty seznámili se vším novým, co se od jejich poslední návštěvy změnilo a oni to velmi ocenili a obdivovali zejména naší novou zrekonstruovanou radnici. Odpoledne patřilo návštěvě známé obce Holašovice a zámku Kratochvíle, který se jim velmi líbil, neboť podobně bohatě zdobené stavby nejsou ve Švýcarsku úplně běžné. Páteční večer pak vyplnil kulturní program v radničním sále, ve kterém se vystřídal swingový orchestr ZUŠ z Jindřichova Hradce s místní písničkářkou Věrou Šichtovou a obojí mělo velký úspěch a dlouhý potlesk zcela zaplněného sálu. Sobotní dopoledne pokračovalo návštěvou nedalekého zámku Červená Lhota a odpoledne pak trávili švýcarští hosté na leteckém dnu našich modelářů v Pleších. Během něj pak zástupce Oberdiessbachu předal našim hasičům dar ve formě hasičské stříkačky, která byla vyrobena přímo v obci v továrně bývalého starosty Fritze Vogta blahé paměti. Příjemné odpoledne se protáhlo až do večera a hudební produkce zarámovala a ukončila příjemně prožitý den.

V neděli jsme odjeli do Českého Krumlova a příjemné takřka letní počasí slibovalo hezký zážitek, ale skutečnost předčila naše očekávání. Po příjezdu jsme si dali rozchod na prohlídku města a po obědě jsme všichni nasedli na přistavené vory a po Vltavě jsme absolvovali netradiční prohlídku města a jeho pamětihodností. Klikatící se tok řeky nás vedl kolem všech místních pamětihodností a spolu s výkladem průvodců v němčině a češtině v nás všech zanechal nezapomenutelný dojem a neobvyklé zážitky. Zámek, kláštery, historické domy, mosty, ale i jezy, se střídaly jeden za druhým a všichni jsme obdivovali krásu, kterou umocnil tok řeky a jedinečný pohled z její hladiny. Nedělní den pak zakončilo setkání v našem kulturním domě za doprovodu kapely K. Macha a bylo příjemnou tečkou za celou návštěvou, během níž nás zástupce Oberdiessbachu pozval v příštím roce na návštěvu do Švýcarska.

Chtěl bych proto vyzvat všechny, kteří se chtějí do této výměny zapojit, aby se přihlásili včas na radnici. Jedinou podmínkou je ubytovat pak naše přátele při jejich další návštěvě.

Celá návštěva byla organizačně velmi náročná a já bych chtěl poděkovat všem, kteří se na její přípravě podíleli a vytvořili našim přátelům příjemné, takřka rodinné prostředí, na které budou jistě rádi vzpomínat.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 22.08.2017

Svátek slaví: Bohuslav

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
České Budějovice, 22.8.2017 Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu. E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny. Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup. S přátelským pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webovýchstránkách města – VŘ č. CJHM/27/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení. Na území obce a katastrálního území Kardašova Řečice (v areálu bývalého s. p. Koh-i-noor Hardmuth, Palackého 362, Kardašova Řečice) se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Specifikace předmětného majetku - viz připojené oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
více
Hlášení městského rozhlasu 22.8.2017
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2017/84 Vydaná: pátek 18.08.2017 10:57 (08:57 UTC) Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Karlovarský Plzeňský od pátku 18.08.2017 18:00 do soboty 19.08.2017 02:00 Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Jihomoravský Zlínský Olomoucký:(OL,PV,PR,) od pátku 18.08.2017 12:00 do pátku 18.08.2017 19:00 Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Jihočeský Liberecký Ústecký od pátku 18.08.2017 18:00 do soboty 19.08.2017 02:00 Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Pardubický Královéhradecký Vysočina od pátku 18.08.2017 23:00 do soboty 19.08.2017 05:00
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/26/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení. Na území obce a katastrálního území Kardašova Řečice (v areálu bývalého s. p. Koh-i-noorHardmuth, Palackého 362, Kardašova Řečice) se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Specifikace předmětného majetku - viz připojené oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Usnesení zastupitelstva města 12/2017
více
Usnesení rady města č.45/2017
více
Usnesení rady města č.44/2017
více
Usnesení rady města č.43/2017
více
Usnesení rady města č.42/2017
více
Usnesení rady města č.41/2017
více
Usnesení rady města č.40/2017
více
Usnesení rady města č.39/2017
více
Usnesení rady města č.38/2017
více
Usnesení č.37/2016
více
Usnesení rady města č.36/2016
více
Usnesení rady města č.35/2016
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v Třeboni
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích povoluje žadateli EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice, Planá 72, úplnou uzavírku silnice I/34 v Třeboni (na tahu České Budějovice - J. Hradec) v okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512.
více
Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec zaslala seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích nležejících do obvodu našeho města.
více
Virtuální Univerzita třetího věku
Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Usnesení zastupitelstva města č.11/2017
více
Usnesení zastupitelstva města č.10/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více