Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
39 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
8 17%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Mikuláš s čerty a anděly navštívil Řečici

ikona článku

V úterý 5. prosince bylo naše město svědkem návštěvy z nebe i pekla, a sice Mikuláše s celou družinou. Již od ranních hodin probíhala příprava na našem náměstí, aby návštěva probíhala opravdu důstojně.

Připravovalo se od pódia, ozvučení, osvětlení až po občerstvení a odpadkové koše, aby vzácní hosté byli u nás spokojeni. Jakmile se začalo stmívat, náměstí se zaplnilo dětmi i rodiči, kteří přinesli pro své děti dárky, a očekávání bylo převeliké. Úderem páté hodiny vzplály na náměstí pekelné ohně, bengálské fontány a za zvuků pekelné hudby přišel Lucifer se svou početnou družinou, v níž se v rámci genderové vyrovnanosti objevili i čerti ženského pohlaví. Hrůza byla převeliká a v malých hříšnících byla ještě menší dušička, protože Lucifer měl ve své pekelné knize všechny jejich hříchy, a že jich nebylo málo. Zlobení, vztekání, odmlouvání, neuklízení hraček či vysedávání u počítače či jiné těžké zločiny však jako obvykle smetl ze stolu příchod Mikuláše se svými anděly, kteří jsou příliš shovívaví a hříchy benevolentně přecházejí či odpouštějí a většině dětí nakonec dají i dárky a peklo tak přišlo opět zkrátka. Setkání zakončil ohňostroj a nebeské i pekelné bytosti se vrátily domů a na jejich návrat musíme zase rok čekat.

Adventní čas však přinese celou řadu dalších akcí, z nichž nejbližší je společné zpívání koled u vánočního stromu 13. prosince, následované vánočními trhy 16. prosince, koncertem Trumpet Tune Brass na radnici 28. prosince, tříkrálovým koncertem 5. ledna 2018 a setkáním důchodců 7. ledna 2018. Čeká nás pestrá nabídka různých akcí, na které bych chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat a zároveň poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě podílejí. Řečice zkrátka žije a to je dobře.

Přeji všem pohodový advent i vánoce a těším se na setkání se všemi na akcích města i mimo ně.

MVDr. Petr Nekut

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
24955382-10203700480070609-3499934005097456440-o.jpg 74.6 Kb
24785084-1109637149172684-2482556366353115270-o.jpg 636.3 Kb

Dnes je: 18.12.2017

Svátek slaví: Miloslav

Aktuality

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/48/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/47/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Dobrý den, Zasíláme Vám informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 a žádáme o jejich vyvěšení na úřední desku, a to do 31. ledna 2018. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Mach Josef Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v J. Hradci Telefon: 384 353 385
více
Hlášení městského rozhlasu 14.12.2017
více
Oznámení o dni a místě konání volby prezidenta České republiky
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/45/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení
více
Usnesení rady města č.49/2017
více
Usnesení rady města č.48/2017
více
Usnesení rady města č.47/2017
více
Usnesení rady města č.46/2017
více
10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 10 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro Volbu prezidenta České republiky
více
Žádost o vdání voličského průkazu
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších předpisů může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta obecní úřad o vydání voličského průkazu.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k.ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k,ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více