Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Masopust se vrátil do našeho města

ikona článku

Tradice masopustu v Kardašově Řečici se v poslední době trochu vytrácela, ale ti starší z nás ještě pamatují velmi silné a početné masopustní reje v režii našich baráčníků pod vedením pana Lafara či paní Loulové.

Na tuto tradici jsme se snažili navázat v letošním roce, a protože nebylo dostatek masek z místních zdrojů, pozvali jsme ke spolupráci Masopustní spolek z nedalekých Nových Hradů, který je velmi početný a masopustní veselí má velmi dobře propracované a zvládnuté. K nim se pak připojily místní masky zejména v podání aktivních členek našeho divadelního souboru a masopust mohl začít.

V sobotu 18. února nastoupili před radnici mládenci v krojích s typickými růžičkovými klobouky, požádali o povolení masopustní koledy, předvedli první taneční kolečko a vysvětlili jednotlivé atributy svých kostýmů a rekvizit. Poté se vydali na koledu kolem náměstí, kde již byli očekáváni jednotlivými sousedy, kteří připravili pro průvod nezbytné občerstvení, které bylo s povděkem kvitováno jak účastníky průvodu, tak i diváky. Na pořádek dohlížela hlídka VB v dobovém automobilu, a tak všechno proběhlo v pořádku, až na kozu, která nerespektovala nic a svými bobky znečistila náměstí. Průvod hudebně doprovázela Machova kapela, zahrála u každého domu a zejména pak na konci průvodu před Plzeňskou pivnicí, do které se průvod přesunul, aby uhasil žízeň dobrým plzeňským pivem. Účastníci průvodu byli velmi spokojeni, jak s přivítáním, tak i s občerstvením v našem městě a Plzeňská pivnice se při zpěvu Sokolíků otřásala v základech. Novohradská část nás poté pozvala na jejich masopust, který bude příští týden. Po společné fotce jsme se rozloučili a všichni se těšíme na masopust v příštím roce.

Chtěl bych tímto poděkovat všem účastníkům průvodu za jejich nasazení, kterým pobavili četné návštěvníky, vlastníkům domů na náměstí za pochopení a bohaté občerstvení a příští rok znovu na shledanou při řečickém masopustu.

MVDr. Petr Nekut.

Dnes je: 23.03.2017

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje,že adresát Jan Jaroš, si může převzít u OSSZ písemnost.
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Hlášení městského rozhlasu 21.3.2017
více
Oznámení o uložení písemnosti
Magistrát města České Budějovice zveřejňuje "Oznámení o uložení písemnosti" daňového subjektu Tomáše Šafraty.
více
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Vzhledem k tomu, že Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV) je dobrovolným svazkem obcí, žádám Vás dle ustanovení § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zveřejnění přiložených písemností od 15. 3.2017 do 30. 3.2017. Předem děkuji za pochopení a spolupráci. František Nevstával, ředitel SMO BV
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 23. března 2017 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více