Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Letošní pouť se vydařila

Na rozdíl od té loňské, která nám uplavala, se ta letošní pouť mimořádně povedla a počasí jakoby se snažilo nám vynahradit loňský nepovedený ročník. Obloha byla od sobotního rána jako vymalovaná, sluníčko svítilo a slibovalo pohodový den, což se také potvrdilo měrou vrchovatou.

Již od rána se začalo zaplňovat okolí fotbalového stadionu auty s účastníky turnaje fotbalových přípravek, kterých se nakonec sešlo více než 200 v 16 mužstvech. Spolu se svými rodinnými příslušníky a místními návštěvníky zcela zaplnily celý areál, který byl na jejich návštěvu vzorně připraven a dokázal uspokojit více než 400 návštěvníků, a že to v horkém dni nebylo jednoduché. Dostatek občerstvení, posezení, stanů i zábavy na nedaleké pouti a důkladná příprava ze strany pořadatelů se vyplatila a přispěla k úspěchu celého turnaje. Byla radost sledovat fotbalovou droboť, která hrála na čtyřech hřištích najednou, při jejich zápolení i přítomné rodiče, kteří prožívali zápasy více než samotní účastníci, což se kupodivu týkalo více maminek hráčů, ale i děvčat, která se mezi chlapci rozhodně neztratila. Turnaje se zúčastnily i kluby zvučných jmen z celé republiky včetně Bohemians Praha, Dynama České Budějovice, z Táborska, Jihočeské fotbalové akademie z Jindřichova Hradce, Třeboně, Příbrami apod. a všichni obdivovali náš areál, kvalitní trávník a podmínky, které má sport v našem městě. Všichni pak obdrželi celou řadu cen, medailí, pohárů, koláčů atd. a odjížděli velmi spokojeni s tím, že příští rok rádi přijedou znovu.

Odpoledne pak na našem náměstí započalo tradiční „Pouťové pódium“, které opět zahájili Babouci, následováni Swing Bandem z Tábora a domácí Řečickou kapelou. Přestávky mezi kapelami vyplnil místní Aerobic Teamy a latinské tance v podání Adélky Vobořilové a Filipa Mareše. Večer pak zahájila skupina Lask, částečně řečické provenience, a pak již přišel vrchol celého dopoledne a večera – známá kapela Žlutý pes v čele s Ondřejem Hejmou. Náměstí se zcela zaplnilo a více než 600 návštěvníků se dostalo do varu, začalo tančit, reagovat na známé hity, zpívalo s kapelou a nálada stoupala výše než naše radnice. Všichni byli velmi spokojeni a po skončení se rozcházeli velmi zvolna. Zůstalo více než 200 návštěvníků, kteří v příjemném prostředí a dobré náladě čekali na závěrečnou Oldies disco Karla Slámy, která se starými dobrými hity opět roztančila celé náměstí. Pohoda a dobrá nálada tekla proudem podobně jako rychlé občerstvení a ve vlahé noci se nikomu nechtělo domů.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na pořádání akce podíleli, zejména pak předsedovi naší kulturní komise Karlu Slámovi a hlavnímu pořadateli Petru Žižkovi. Pouťové pódium se vydařilo a dalo zapomenout na nepovedený loňský ročník.

Neděle pak byla ve znamení vlastní poutě, stánků a atrakcí u kulturního domu, ale i dalšího fotbalového turnaje, tentokráte starších žáků, kterých se sešlo opět požehnaně. Poděkování zaslouží pořadatelé turnaje z fotbalového oddílu TJ Sokol v čele s novým předsedou Václavem Virtem a celým kolektivem fotbalového oddílu. Zapomenout nesmím ani na kolektiv maminek, které svým ratolestem zajišťovaly občerstvení a napekly výborné buchty a koláče, což mohu potvrdit, neboť jsem je také ochutnal.

Víkend to byl náročný, ale na základě mnoha pozitivních ohlasů se lidem velmi líbil.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 22.08.2017

Svátek slaví: Bohuslav

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
České Budějovice, 22.8.2017 Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto dopisu. E.ON Distribuce, a.s. je povinna oznamovat podle ustanovení § 25, odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) započetí a skončení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny způsobem v místě obvyklým, nejméně však 15 dnů předem. Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost, a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení, které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu, případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů před termínem přerušení dodávky elektřiny. Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup. S přátelským pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webovýchstránkách města – VŘ č. CJHM/27/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení. Na území obce a katastrálního území Kardašova Řečice (v areálu bývalého s. p. Koh-i-noor Hardmuth, Palackého 362, Kardašova Řečice) se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Specifikace předmětného majetku - viz připojené oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
více
Hlášení městského rozhlasu 22.8.2017
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2017/84 Vydaná: pátek 18.08.2017 10:57 (08:57 UTC) Na jev: VELMI SILNÉ BOUŘKY (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Karlovarský Plzeňský od pátku 18.08.2017 18:00 do soboty 19.08.2017 02:00 Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Jihomoravský Zlínský Olomoucký:(OL,PV,PR,) od pátku 18.08.2017 12:00 do pátku 18.08.2017 19:00 Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Jihočeský Liberecký Ústecký od pátku 18.08.2017 18:00 do soboty 19.08.2017 02:00 Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Pardubický Královéhradecký Vysočina od pátku 18.08.2017 23:00 do soboty 19.08.2017 05:00
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/26/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení. Na území obce a katastrálního území Kardašova Řečice (v areálu bývalého s. p. Koh-i-noorHardmuth, Palackého 362, Kardašova Řečice) se nachází následující majetek vlastnicky patřící státu, ke kterému vykonává příslušnost hospodařit organizační složka státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“). Specifikace předmětného majetku - viz připojené oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Usnesení zastupitelstva města 12/2017
více
Usnesení rady města č.45/2017
více
Usnesení rady města č.44/2017
více
Usnesení rady města č.43/2017
více
Usnesení rady města č.42/2017
více
Usnesení rady města č.41/2017
více
Usnesení rady města č.40/2017
více
Usnesení rady města č.39/2017
více
Usnesení rady města č.38/2017
více
Usnesení č.37/2016
více
Usnesení rady města č.36/2016
více
Usnesení rady města č.35/2016
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v Třeboni
Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích povoluje žadateli EUROVIA CS, a. s., závod České Budějovice, Planá 72, úplnou uzavírku silnice I/34 v Třeboni (na tahu České Budějovice - J. Hradec) v okružní křižovatce se silnicemi II/154 a III/15512.
více
Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec zaslala seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích nležejících do obvodu našeho města.
více
Virtuální Univerzita třetího věku
Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Usnesení zastupitelstva města č.11/2017
více
Usnesení zastupitelstva města č.10/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více