Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (90%)
128 90%
Ne.
odpověď Ne. (10%)
15 10%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Hospodaření města skončilo přebytkem

Březnové zastupitelstvo města bylo ve znamení projednání obchvatu města, ale neméně důležitým bodem bylo i schvalování hospodaření města v loňském roce, které dopadlo nad očekávání dobře.

Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 46 mil. Kč, ale skutečnost byla více než 56,5 mil. Kč, což bylo dosaženo zejména získáním některých dotací v celkové výši 5,3 mil. Kč. Z těch větších bych chtěl zmínit zejména dotaci z OPŽP na třídění odpadů ve výši 2,8 mil. Kč a 610 tis. Kč na naučnou stezku. Dále pak se jednalo o překročení daňových příjmů i příjmů z vlastní činnosti. Výdajová část pak byla ve znamení investic, kde plánovaná částka ve výši 24,3 mil. Kč dosáhla více než 27 mil. Kč. Z těch větších investic bych chtěl zmínit rekonstrukci malé školy, vybavení sběrného dvora, naučnou stezku, chodníky, pečovatelské byty, polní cesty, zateplení bytového fondu a celou řadu dalších menších akcí. Přes tuto velkou investiční aktivitu skončilo hospodaření, které bylo plánováno se schodkem téměř 7 mil. Kč, v přebytku 1,2 mil. Kč, což je velký úspěch a svědčí o velmi dobrém hospodaření. Město má též dostatečné rezervy na účtech a počítáme s jejich zapojením v letošním i v příštím roce, kdy počítáme s velkými investicemi – zejména s hasičskou zbrojnicí a Tyršovou ulicí.

Finanční situace města je velmi dobrá a dá se říci, že nás čekají spíše ty lepší roky.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 20.04.2018

Svátek slaví: Marcela

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 18.4.2018
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/17/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/17/2018 – prodej bukových fošen v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/16/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/16/2018 – prodej strojů v elektronické aukci.
více
Usnesení zastupitelstva města č.15/2018
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání Zastupitelstva města
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Jindřichův Hradec zaslalo seznam pozemků nacházejících se v k. ú. našeho města a žádá o vyvěšení přiloženého seznamu.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice oznamuje záměr prodeje pozemků p.č.304/28 a p.č.43/17.
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více