Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Další úspěšná premiéra místních ochotníků

ikona článku

Pátek 28. 4. a sobota 29. 4. 2017 byly ve znamení premiéry nové hry místních ochotníků, tentokráte komedie českého autora Antonína Procházky „Klíče na neděli“. Po autorské pohádce „Vodníci v Řečici“ to byl další počin našich divadelníků a nutno říci, že opět úspěšný.

Jednoduchá komedie plná záměn, nedorozumění a omylů, je zasazená do konce osmdesátých let minulého století a připomněla tehdejší způsob života se všemi klady i zápory. Zcela zaplněný kulturní dům se po oba večery velmi dobře bavil a odměňoval herce častým smíchem i potleskem při otevřené scéně.

Výběru hry a režie se ujala Jaroslava Vlková a měla opět šťastnou ruku zejména při výběru herců. To, že se Jana Chvojková, podobně jako Eliška Vítová a Vladimír Kalina zhostí svých rolí na výbornou, nikdo nepochyboval a potvrdilo se to i tentokrát. Milým překvapením však byly některé nové tváře, z nichž vynikla zejména Miroslava Filipová, která se své první divadelní role zhostila jako zkušený profesionál, podobně jako Michal Dvořák či Marie Benešová. Rovněž první role Radky Volfové se velmi povedla a stíhala při ní i funkci inspicienta. Tradiční silnou ženskou část souboru úspěšně doplnila Dagmar Semerádová a Barbora Volfová. Scénu připravil Karel Staněk spolu s Miloslavou Pomijovou, která měla tentokrát práci i s některými díly malíře Kartoucha. Nápovědy Marie Šaškové a Jany Karasové byly neviditelné, tak jak to má být, ale potřebné a sám jsem je několikrát využil. Masky zajišťuje již tradičně Hana Staňková a spolu s technickou spoluprácí Milana Karase za KD, tvoří sice neviditelnou, ale nezbytnou součást každého představení. Premiéru měl rovněž mladý Ondřej Volf, který se poprvé zcela samostatně ujal náročné role mistra zvuku a osvětlení a svou roli zvládl ve svých patnácti letech na výbornou.

Obě představení měla velký úspěch, diváci se dobře bavili a odcházeli spokojeni a s dobrou náladou. Těšit se mohou na další představení, které se začíná připravovat, a neprozradím snad příliš mnoho, když řeknu, že se hovoří o Našich furiantech. Určitě se máme na co těšit.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 26.05.2017

Svátek slaví: Filip

Aktuality

Letní příměstské tábory

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozlasu 22.5.2017
více
Úplná uzavírka silnice III. tř. č. 13524
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad povoluje právniceké osobě Metrostav a. s. Praha 8 úplnou uzavírku silnice III. tř. č. 13524 v průtahu obce Záhoří a mezi obcí Záhoří a silnicí I/23.
více
Usnesení zastupitelstva města č.11/2017
více
Usnesení zastupitelstva města č.10/2016
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen
V příloze Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2016 k vyvěšení na úřední desce. Ing. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 8/2264
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Oddělení majetkových daní V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 28. dubna 2017 do 29. května 2017.
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o přerušení jednání zastupitelstva města
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více