Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Čarodějnice v Řečici nevymřou

ikona článku

Že se pohádkovým bytostem v našem městě daří je věc dobře známá a v poslední době obzvlášť, neboť na ně narazíte téměř na každém kroku.

Pohádkový les o dětském dnu se jimi jen hemží, rozloučení s prázdninami je jich plné, Mikuláš s čerty ovládl už i řečické náměstí, a že nevymřou v Řečici vodníci je věc vědecky dokázána a zpracována v diplomové práci nejmenovaného autora.

Podobně je tomu i s řemeslem čarodějnickým, potažmo ježibabím, které se po inspiraci hrou Ježibaby z Babína (neboli našeho lesa Babky), rozrostlo v našem městě do nebývalých rozměrů a populační exploze v tomto segmentu našeho obyvatelstva je  nebývalá. Přesvědčit jsme se o tom mohli opět  na letošním summitu této komunity, který se konal jak jinak  než posledního dubna na aerodromu u našeho fotbalového hřiště. Obrovská hranice, startovací rampa, nejnovější modely turbokošťat i módního čarodějnického oblečení až po nezbytné občerstvení samozřejmě opékané na ohni, to vše vytvořilo důstojnou kulisu tohoto setkání, kterého se zúčastnily čarodějnice z širokého okolí. Zejména překvapila veliká účast čarodějnického dorostu, kterého bylo téměř třicet, ale bohužel silně genderově nevyváženého, protože jednoznačně převažovaly feministky (alespoň na první pohled). Podobnou diskriminaci mužského elementu nelze nadále trpět a Evropská unie by se nad touto situací měla vážně zamyslet a vydat příslušnou směrnici, která tuto nemilou situaci  rázně vyřeší. Toto nejsou rovné příležitosti pro všechny a  nejlépe by bylo, aby byl tento studijní obor – mužské čarodějnictví,  zařazen do studijního plánu Středoevropské univerzity pana Sorose, kde je již podobných studijních oborů celá řada.

Akce započala pod dohledem celé řady zkušených  starších profesionálek v porotě,  přehlídkou čarodějnického dorostu,  a že se bylo na co dívat a co obdivovat. Celá řada nápadů a nových módních trendů dorazila i do tohoto oboru a bylo již opravdu na čase, neboť nelze ustrnout, vývoj jde neustále dopředu. Nejlepší mladé čarodějnice byly  po zásluze odměněny, a pak již přišel vrchol summitu, kterým je vždy zapálení hranice a hromadný start letky zkušených pilotek na svých moderních strojích, jak je třeba dnešní košťata nazývat. Zejména se osvědčila nová navigace na košťatech, která zabránila zbytečným srážkám a následným úrazům, které se naštěstí nekonaly. Snad jen malá připomínka na závěr velmi úspěšného přeletu: alkohol nepatří nejen za volant, ale ani na koště, což by si měla uvědomit zejména čarodějnice  Matylda, která při kontrolním měření nadýchala více než 2 promile alkoholu. Tak takhle tedy určitě ne!

 

Letu zdar a čarodějnicím  zvlášť.

 

MVDr. Petr Nekut, starosta města

Dnes je: 26.05.2017

Svátek slaví: Filip

Aktuality

Letní příměstské tábory

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozlasu 22.5.2017
více
Úplná uzavírka silnice III. tř. č. 13524
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad povoluje právniceké osobě Metrostav a. s. Praha 8 úplnou uzavírku silnice III. tř. č. 13524 v průtahu obce Záhoří a mezi obcí Záhoří a silnicí I/23.
více
Usnesení zastupitelstva města č.11/2017
více
Usnesení zastupitelstva města č.10/2016
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen
V příloze Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2016 k vyvěšení na úřední desce. Ing. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 8/2264
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Oddělení majetkových daní V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 28. dubna 2017 do 29. května 2017.
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o přerušení jednání zastupitelstva města
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více