Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (89%)
109 89%
Ne.
odpověď Ne. (11%)
14 11%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Bude v K. Řečici obchvat?

Problematika obchvatu města se řeší více než čtyřicet let a po schválení územního plánu před čtyřmi lety se zdálo, že se konečně našlo řešení, které uleví našemu městu od stále vzrůstající a těžší dopravy, která prochází samým středem města a obtěžuje nejenom přilehlé domy, ale i většinu občanů pohybujících se kolem silnice první třídy.

Vedení města se snažilo nejrůznějšími způsoby lobovat za urychlení výstavby a v poslední době se věci daly do pohybu a po vypracování studie obchvatu se započalo s geologickým průzkumem v předpokládané trase obchvatu, který se objevil i v plánu ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) na příští léta. O to překvapující byla petice proti obchvatu, která zpochybňuje ne snad obchvat samotný, ale jeho trasu či některá řešení křižovatek a napojení na komunikace města. Petice, která byla směrována především na investora stavby ŘSD, se dotýká i nás a mohla by v lepším případě znamenat oddálení realizace o deset či více let, případně na neurčito. Snažili jsme se proto s iniciátory petice jednat o možnostech řešení situace, některé věci jsme si vysvětlili, ale nedá se říci, že bychom se shodli na společném řešení přijatelným pro všechny.

Schvalování územního plánu je dlouhodobý proces, má plno etap a veřejných projednávání a je proto překvapivé, že někteří občané argumentují nedostatkem informací a své připomínky neuplatnili v průběhu projednávání, kdy k tomu byl prostor. Územní plán je mimo jiné zveřejněn též na stránkách města.

O celé situaci jsme též jednali i s investorem ŘSD a musím říci, že jsme se setkali s velmi korektním a vstřícným jednáním, jak paní ředitelky Hruškové, tak i projektantů stavby, kteří jsou přístupní úpravě některých problematických úseků obchvatu dle požadavků petentů.

Problematikou obchvatu by se mělo zabývat i březnové zastupitelstvo města, na které bych chtěl tímto všechny občany pozvat. Budou zde přítomni i zástupci ŘSD a v mezích možností se bude diskutovat i o některých úpravách řešení obchvatu města.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 18.03.2018

Svátek slaví: Eduard

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 15.3.2018
více
Změny jízdních řádů
Dobrý den, na oficiální webové stránky www.jikord.cz byly dne 23. února 2018 a 3. března 2018 přidány nové příspěvky. S pozdravem Mgr. Bc. Jan ALEŠ, DiS. Odborný referent pro autobusovou dopravu JIKORD, s. r. o. Telefon: 380 070 211 Mail: ales@jikord.cz Web: www.jikord.cz
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání Zastupitelstva města
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/7/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/7/2018 – prodej bukových fošen II. v elektronické aukci.
více
Stavební povolení - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad,podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen “stavební zákon”), na základě podané žádosti, předložené projektové dokumentace a výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení, podle § 115 stavebního zákona p o v o l u j e stavebníkovi: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Č. Budějovice, IČ: 70890650,zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice, IČ: 70971641 (dále jen stavebník), provedení stavby „Silnice III/13525 Kardašova Řečice“ SO 101 silnice na p.č. 4232/2, 4232/3, 4234/4, 4233/2, 4234/1, 4250/3 a 4250/4 v k.ú. Kardašova Řečice.
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/6/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/6/2018 – prodej dřevní hmoty a klínových cihel v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/5/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/5/2018 – prodej strojů v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/4/20185
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/4/2018 – prodej bukových fošen v elektronické aukci.
více
Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Jindřichův Hradec zaslalo seznam pozemků nacházejících se v k. ú. našeho města a žádá o vyvěšení přiloženého seznamu.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice oznamuje záměr prodeje pozemků p.č.304/28 a p.č.43/17.
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více