Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

úterý 26.7.2016
den: 26°C
noc: 13°C
středa 27.7.2016
den: 26°C
noc: 14°C
čtvrtek 28.7.2016
den: 25°C
noc: 14°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Retro Parague Historic Rally 2016 - poděkování

Velevážený pane starosto,
s hlubokou poklonou si Vám dovolujeme tímto poděkovat za skvěle zorganizovanou Průjezdní kontrolu Retro Prague Historic Rally 2016. Vy, jako tým jste nám udělali obrovskou radost, s jakým úsilím jste se vrhli, na poslední chvíli, do příprav a vlastní realizace na Vašem krásném náměstí a je mi ctí, že mohu tlumočit velikánské poděkování nejen od nás pořadatelů rally, ale i od všech posádek.


Rádio BLANÍK potěšilo Kardašovu Řečici

Druhý prázdninový víkend byl ve znamení návštěvy „Hospody na kolečkách“ Rádia BLANÍK spolu s jeho moderátory na našem náměstí. Byla to taková náplast za nevydařené „Pouťové pódium“, které nám spláchla velká voda a je třeba říci, že to byla náhrada velmi vydařená a příjemná.


Řečice cyklistice zaslíbená aneb jak jsem porazil Radomíra Šimůnka

Okolí našeho města láká spoustu místních i příchozích svými příjemnými cyklistickými terény, ale sobota 18. června byla skutečně mimořádná, protože se zde konal další ročník cyklistického závodu MTB PRODOLI – Řečické okruhy.


Děti dostaly dárek ke svému dni

Dětský den v letošním roce byl, kromě tradičního odpoledne uspořádaného městem tentokrát na téma „Cesta do pravěku“, ve znamení obnovy a doplnění všech dětských hřišť.


Město vzpomnělo svého rodáka

Jméno Jaromíra Hrubého většině našich občanů moc neříká, ti pozornější si ho spojí se jménem našeho náměstí a ti starší s historií města, na jejímž zpracování se podílel. Jaromír Hrubý se narodil 23. října 1852 v domě čp. 71 na řečickém náměstí, které dnes nese jeho jméno a na němž je též umístěna pamětní deska.


Papíry do popelnice nepatří ikona článku

Vyhláška o likvidaci odpadů v našem městě zcela jasně stanoví, které odpady je možno dávat do popelnic a ukládá povinnost odpad vytřídit podle druhů a uložit ho na určená místa, v případě papíru a elektrozařízení je tímto místem sběrný dvůr, kde je možno bezplatně tento odpad odevzdat a ten je dále využit v rámci recyklace.


Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.


Začíná rekonstrukce středu města

V pondělí 16. května započne další z investičních akcí letošního roku, která je pracovně nazvaná „Přechody pro chodce přes silnici I/23“, a v níž bude kromě již zmíněných přechodů řešena nová organizace dopravy, parkování a celkové fungování středu města.


Do školky míří velká investice

Zcela zásadní změna čeká v letošním roce naši mateřskou školku. Po 35 letech provozu dojde k celkové rekonstrukci všech sociálních zařízení v dětských pavilonech, výměně všech zařizovacích předmětů, rozvodů vody, odpadů, obkladů i dlažeb.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Město schválilo velmi ambiciózní rozpočet

Na posledním zasedání zastupitelstva města byl kromě jiného schválen i rozpočet města na rok 2016, který vychází z velmi dobrého hospodaření v minulých letech a zapojuje do rozpočtu přebytky hospodaření z tohoto období.


Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2015

S platností od 13. 12. 2015 dochází ke změně jízdních řádů autobusů.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


Dnes je: 26.07.2016

Svátek slaví: Anna

Aktuality

Veřejná vyhláška
V příloze je uvedena veřejná vyhláška o uložení písemnosti.
více

Logopedická prevence

Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
více
Nařízení veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihočeském kraji.
více
Staební povolení - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad povoluje stavebníkovi: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, provedení stavby "Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - křižovatka III/13522".
více
Veřejnoprávní smlouva - SK Kardašova Řečice
více
Elektronická evidence tržeb
Finanční úřad pro Jihočeský kraj,územní pracoviště v Jindřichově Hradci informuje co nejširší okruh podnikatelské veřejnosti o nově zaváděné elektronické evidenci tržeb prostřednictvím informačního letáku se základními informacemi.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu pozemků
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.
více
Usnesení rady města č.24/2016
více
Usnesení zastupitelstva města č.7/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Smlouva o dílo ,,Radnice Kardašova Řečice - dodávka a montáž AV technologie"
více
Usnesení rady města č.23/2016
více
Usnesení rady města č.22/2016
více
Usnesení rady města č.21/2016
více
Usnesení rady města č.20/2015
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet města - 2015
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.V další příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2015.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2015
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a závěrečný účet DSO.
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více