Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečici ovládli cyklisti ikona článku

Sobota 20. května byla ve znamení dalšího ročníku cyklistických závodů seriálu MTB Prodoli Řečických okruhů. Nutno říci, že se tento závod stává tradičním a jeho úroveň a účast v něm byla opět o něco vyšší. V letošním roce se zúčastnilo závodu 108 dětí a kolem 260 závodníků.


Ochrana zvířat při sklizni a sečích

Vážení zemědělci,
jménem SZIF bychom Vás chtěli i v letošním roce upozornit na zákonnou povinnost informovat uživatele honiteb v případě, že chystáte na svých pozemcích seč.


Úplná uzavírka silnice III. tř. č. 13524

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad povoluje právniceké osobě Metrostav a. s. Praha 8 úplnou uzavírku silnice III. tř. č. 13524 v průtahu obce Záhoří a mezi obcí Záhoří a silnicí I/23.


Dvě stoleté jubilantky

Začátek května byl v našem městě nejenom ve znamení jara a různých výročí, ale i dvou významných osobních jubileí.


Čarodějnice v Řečici nevymřou ikona článku

Že se pohádkovým bytostem v našem městě daří je věc dobře známá a v poslední době obzvlášť, neboť na ně narazíte téměř na každém kroku.


Pohoda v Masarykově háji ikona článku

První máj v našem městě je již tradičně spojen s výletem do lesa Babky, do Masarykova háje, kde se odpoledne koná setkání přátel TGM, ale i dobré zábavy, jídla a pití, a nejinak tomu bylo i v letošním roce.


Další úspěšná premiéra místních ochotníků ikona článku

Pátek 28. 4. a sobota 29. 4. 2017 byly ve znamení premiéry nové hry místních ochotníků, tentokráte komedie českého autora Antonína Procházky „Klíče na neděli“. Po autorské pohádce „Vodníci v Řečici“ to byl další počin našich divadelníků a nutno říci, že opět úspěšný.


Česko-rakouský poradenský den

Vážený pane starosto,
dovolíme si Vás informovat o konání česko-rakouského poradenského dne, konaného 31. května 2017 na Okresní správě sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci, Sládkova 332/II.


Setkání našich žen se vydařilo ikona článku

Naše město pořádá celou řadu kulturních a společenských akcí pro nejrůznější skupiny obyvatel, ale v posledních letech nám chyběla akce zaměřená především na ženy.


Dnes je: 26.05.2017

Svátek slaví: Filip

Aktuality

Letní příměstské tábory

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozlasu 22.5.2017
více
Úplná uzavírka silnice III. tř. č. 13524
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad povoluje právniceké osobě Metrostav a. s. Praha 8 úplnou uzavírku silnice III. tř. č. 13524 v průtahu obce Záhoří a mezi obcí Záhoří a silnicí I/23.
více
Usnesení zastupitelstva města č.11/2017
více
Usnesení zastupitelstva města č.10/2016
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen
V příloze Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2016 k vyvěšení na úřední desce. Ing. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 8/2264
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Oddělení majetkových daní V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 28. dubna 2017 do 29. května 2017.
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o přerušení jednání zastupitelstva města
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více