Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

úterý 31.5.2016
den: 16°C
noc: 7°C
středa 1.6.2016
den: 10°C
noc: 4°C
čtvrtek 2.6.2016
den: 9°C
noc: 3°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Výstraha ČHMÚ - výskyt nebezpečných jevů

VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Vydaná: úterý 31.05.2016 10:34 (08:34 UTC)
Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Plzeňský
Jihočeský
od úterý 31.05.2016 11:00 do středy 01.06.2016 23:59
Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
Moravskoslezský
od úterý 31.05.2016 12:00 do úterý 31.05.2016 23:59


Město vzpomnělo svého rodáka

Jméno Jaromíra Hrubého většině našich občanů moc neříká, ti pozornější si ho spojí se jménem našeho náměstí a ti starší s historií města, na jejímž zpracování se podílel. Jaromír Hrubý se narodil 23. října 1852 v domě čp. 71 na řečickém náměstí, které dnes nese jeho jméno a na němž je též umístěna pamětní deska.


Papíry do popelnice nepatří

Vyhláška o likvidaci odpadů v našem městě zcela jasně stanoví, které odpady je možno dávat do popelnic a ukládá povinnost odpad vytřídit podle druhů a uložit ho na určená místa, v případě papíru a elektrozařízení je tímto místem sběrný dvůr, kde je možno bezplatně tento odpad odevzdat a ten je dále využit v rámci recyklace.


Skvělý fotbalový zážitek

Bohatý kulturní a sportovní život v našem městě byl v poslední době rozšířen o Klub přátel fotbalové Slavie Praha. Po ustanovující schůzi se Slávisté dali do pilné práce a jejich první větší akcí se stala návštěva zápasu fotbalistů Slavie dne 14. května v Praze s čerstvým mistrem fotbalové ligy Viktorií Plzeň.


Řečice běžela (a šla) kolem Babek

Známý les nad Řečicí dal své jméno již pátému ročníku běhu, který dokáže rozhýbat velkou část našich občanů a přitáhnout pozornost těch ostatních. Již v předstihu bylo možno vidět na trati trénující borce, kteří se zde připravovali na závod, a setkali jsme se i se závodníky, do kterých by to nikdo neřekl.


Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.


Začíná rekonstrukce středu města

V pondělí 16. května započne další z investičních akcí letošního roku, která je pracovně nazvaná „Přechody pro chodce přes silnici I/23“, a v níž bude kromě již zmíněných přechodů řešena nová organizace dopravy, parkování a celkové fungování středu města.


Do školky míří velká investice

Zcela zásadní změna čeká v letošním roce naši mateřskou školku. Po 35 letech provozu dojde k celkové rekonstrukci všech sociálních zařízení v dětských pavilonech, výměně všech zařizovacích předmětů, rozvodů vody, odpadů, obkladů i dlažeb.


Bohatý společenský víkend

Konec dubna a začátek května bývá již tradičně spojen s celou řadou kulturních a společenských akcí.


Další divadelní premiéra

Pátek 22. dubna byl v našem KD opět ve znamení divadelní premiéry v podání divadelního spolku J. K. Tyl, tentokráte hry francouzského autoru Marca Camolettiho „Na správné adrese“.


Historie města lidi zajímá

S velkým zájmem se setkal další díl promítání mapující starší i novější historii dění v našem městě.


Rekonstrukce radnice pokračuje ikona článku

Celou zimu, která byla celkem příznivá, pokračovala naše největší investiční akce v současné době, a sice rekonstrukce naší radnice.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku

Nejdůležitějším bodem posledního jednání zastupitelstva města bylo schvalování výsledku hospodaření za minulý rok, který dopadl nad očekávání dobře.


Hledáme externí spolupracovníky

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR hledá nové externí spolupracovníky (tazatele) v našem regionu.


Hasiči dostali nové vybavení ikona článku

Místní hasiči dostávají každým rokem celou řadu nového vybavení a nejinak tomu bude i v roce letošním, kdy Krajský úřad Jihočeského kraje i HZS Jihočeského kraje vypsali celou řadu dotačních titulů, do kterých se naše město pravidelně hlásí.


Jak správně uhradit daň finančnímu úřadu ikona článku

Od 1. 3. 2016 existuje možnost uhradit daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daň z nemovitých věcí, daň z převodu nemovitéstí a daň z nabytí nemovitých věcí prostřednictvím daňové složenky na pobočkách české pošty bez poplatku (poplatek hradí dańová správa).


Plesová sezóna je v plném proudu ikona článku

Zimní období na začátku každého roku je ve znamení masopustu, plesů, bálů a různých jiných zábav a taškařic, a nejinak je tomu i v našem městě.


Řečičtí ochotníci hráli v Českých Budějovicích ikona článku

Bohatá divadelní činnost místních ochotníků byla v neděli 7. února rozšířena o novou „štaci“ v podobě vystoupení na Malé scéně divadla Metropol v Českých Budějovicích se svou poslední hrou Dalskabáty, hříšná ves.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Úspěšný zásah (nejenom) našich hasičů ikona článku

Sobota 2. ledna byla dnem velmi pošmourným, sluníčko se vůbec neukazovalo a ledový vítr zahnal většinu lidí do tepla svých domovů.


Město schválilo velmi ambiciózní rozpočet

Na posledním zasedání zastupitelstva města byl kromě jiného schválen i rozpočet města na rok 2016, který vychází z velmi dobrého hospodaření v minulých letech a zapojuje do rozpočtu přebytky hospodaření z tohoto období.


Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2015

S platností od 13. 12. 2015 dochází ke změně jízdních řádů autobusů.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Dnes je: 31.05.2016

Svátek slaví: Kamila

Aktuality

Logopedická prevence

Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 31.5.2016
více
Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy
Městský úřad Kardašova Řečice v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.
více
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje, že písemnost - Rozhodnutí o nepovolení splátek číslo jednací 4303/025464/15/220/GAN-VP/SPL/142/15 si může adresát uvedený na písemnosti, jehož adresa doručení je v obvodu našeho města, převzít u OSSZ.
více
Oznámení o zahájení řízení - veřejná vyhláška
Městský úřad, odbor dopravy Jindřichův Hradec jako speciální stavební úřad oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu "Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - křižovatka III/13522" žadatele Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 3700 10 České Budějovice.
více
Řečice běžela (a šla) kolem Babek
Známý les nad Řečicí dal své jméno již pátému ročníku běhu, který dokáže rozhýbat velkou část našich občanů a přitáhnout pozornost těch ostatních. Již v předstihu bylo možno vidět na trati trénující borce, kteří se zde připravovali na závod, a setkali jsme se i se závodníky, do kterých by to nikdo neřekl.
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně a místně příslušný správní orgán stanovuje žadateli SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Jindřichův Hradec, U Panelárky 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, přechodnou úpravu provozu na silnici I/23 v Kardašově Řečici.
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.
více
Usnesení rady města č.24/2016
více
Položky výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015
Firma Čevak a. s. zaslala "Porovnání všech pololožek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce" k zveřejnění na úřední desce.
více
Veřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 29. dubna do dne 30. 05. 2016 je na všech Územních pracovištích pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
více
Usnesení zastupitelstva města č.7/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Smlouva o dílo ,,Radnice Kardašova Řečice - dodávka a montáž AV technologie"
více
Usnesení rady města č.23/2016
více
Usnesení rady města č.22/2016
více
Usnesení rady města č.21/2016
více
Usnesení rady města č.20/2015
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet města - 2015
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.V další příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2015.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2015
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a závěrečný účet DSO.
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více