Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 24.8.2016
den: 26°C
noc: 13°C
čtvrtek 25.8.2016
den: 26°C
noc: 14°C
pátek 26.8.2016
den: 25°C
noc: 14°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Ježibaby se vrátily

Pátek 19. srpna a sobota 20. srpna byly ve znamení návratu úspěšné pohádkové komedie „Ježibaby z Babína“ tentokráte v parku místního zámku.


První krůčky s kamarády ikona článku

Milí rodiče a prarodiče, již druhým rokem bude probíhat aktivita učená dětem od 1,5 roku do tří let (možnost mají i starší děti). Její náplní jsou vzdělávací, hudební, pohybové a výtvarné aktivity (přiměřené věku), které trvají přibližně 20 minut, poté si děti mají možnost hrát podle své volby.
Čas a místo: každý čtvrtek nebo pátek (podle zájmu) od 16:30 do 17.30 v Kardašově Řečici, ulici Míru čp. 211.
Začátek: 29. 9. 2016
Poplatek za hodinu je 50 Kč.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Machovou, tel. 724 591 038
e-mail - dana.mach@centrum.cz.


Recyklovat je nejen správné, ale také snadné ikona článku

Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.


Myslivecké slavnosti v Mnichu se vydařily

Sobota 13. srpna 2016 byla v Mnichu vyhrazená III. ročníku Mysliveckých slavností, které společně pořádají Myslivecké sdružení Čihadlo za pomoci místních hasičů s podporou Města Kardašova Řečice.


Naši hasiči prokázali svou připravenost

Středa 10. srpna probíhala svým pravidelným rychlým tempem, na programu byl kontrolní den na stavbě komunikace u kulturního domu a přebírání přechodů a chodníků, když mi na telefon přišla zpráva o požáru v Mnichu čp. 2 – dům pana Jana Marsy.


Započala rekonstrukce "malé školy"

Po dokončení chodníků, přechodů a parkovišť ve středu města započala další z letošních investičních akcí, a sice rekonstrukce budovy tzv. malé neboli dívčí školy. Budova, kterou obec zakoupila v roce 1889 a přestavěla ji na tzv. dívčí školu – v té době byla výuka chlapců a dívek oddělena, byla ve velmi špatném stavu a její stáří se na ní již velmi podepsalo.


Retro Parague Historic Rally 2016 - poděkování ikona článku

Velevážený pane starosto,
s hlubokou poklonou si Vám dovolujeme tímto poděkovat za skvěle zorganizovanou Průjezdní kontrolu Retro Prague Historic Rally 2016. Vy, jako tým jste nám udělali obrovskou radost, s jakým úsilím jste se vrhli, na poslední chvíli, do příprav a vlastní realizace na Vašem krásném náměstí a je mi ctí, že mohu tlumočit velikánské poděkování nejen od nás pořadatelů rally, ale i od všech posádek.


Rádio BLANÍK potěšilo Kardašovu Řečici ikona článku

Druhý prázdninový víkend byl ve znamení návštěvy „Hospody na kolečkách“ Rádia BLANÍK spolu s jeho moderátory na našem náměstí. Byla to taková náplast za nevydařené „Pouťové pódium“, které nám spláchla velká voda a je třeba říci, že to byla náhrada velmi vydařená a příjemná.


Děti dostaly dárek ke svému dni ikona článku

Dětský den v letošním roce byl, kromě tradičního odpoledne uspořádaného městem tentokrát na téma „Cesta do pravěku“, ve znamení obnovy a doplnění všech dětských hřišť.


Papíry do popelnice nepatří ikona článku

Vyhláška o likvidaci odpadů v našem městě zcela jasně stanoví, které odpady je možno dávat do popelnic a ukládá povinnost odpad vytřídit podle druhů a uložit ho na určená místa, v případě papíru a elektrozařízení je tímto místem sběrný dvůr, kde je možno bezplatně tento odpad odevzdat a ten je dále využit v rámci recyklace.


Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2015

S platností od 13. 12. 2015 dochází ke změně jízdních řádů autobusů.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


Dnes je: 24.08.2016

Svátek slaví: Bartoloměj

Aktuality

Logopedická prevence

Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 22.8.2016
více
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí a jeho podmínkách čís. C/45/2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějjovice, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec, Na Hradbách 43/I, 377 01 Jindřichův Hradec vyhlašuje dne 10. srpna 2016 výběrové řízení na prodej dále uvedené nemovité věci ve vlastnictví České republiky.
více
Usnesení rady města č.29/2016
více
Usnesení rady města č.28/2016
více
Usnesení rady města č.27/2016
více
Usnesení rady města č.26/2016
více
Usnesení rady města č.25/2016
více
Usnesení zastupitelstva města č.8/2016
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva Jihočeského kraje
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
více
Nařízení veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Jihočeském kraji.
více
Veřejnoprávní smlouva - SK Kardašova Řečice
více
Elektronická evidence tržeb
Finanční úřad pro Jihočeský kraj,územní pracoviště v Jindřichově Hradci informuje co nejširší okruh podnikatelské veřejnosti o nově zaváděné elektronické evidenci tržeb prostřednictvím informačního letáku se základními informacemi.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu pozemků
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.
více
Usnesení rady města č.24/2016
více
Usnesení zastupitelstva města č.7/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Smlouva o dílo ,,Radnice Kardašova Řečice - dodávka a montáž AV technologie"
více
Usnesení rady města č.23/2016
více
Usnesení rady města č.22/2016
více
Usnesení rady města č.21/2016
více
Usnesení rady města č.20/2015
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet města - 2015
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.V další příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2015.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2015
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a závěrečný účet DSO.
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více