Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11. 11. 2016 od 7.30 hodin do 11.00 hodin


Kulturní dům opět přivítal divadelní hvězdy ikona článku

Všudypřítomné barevné variace přírody nám opět po roce začaly dávat na vědomí, že podzim znovu hlásí svoji přítomnost a s ním přichází i další z velkých kulturních momentů našeho města.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 27. 10. 2016 od 7.30 do 16.30 hodin, část obce Nítovice, Řehořinky a Cikar.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy-rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 27. 10. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin, část obce Nítovice.


Výsledky ankety - koupaliště v Kardašově Řečici

Ve dnech voleb do zastupitelstev krajů (7.10.-8.10.2016) probíhala v našem městě anketa ohledně vybudování koupaliště, které se zúčastnilo 704 občanů, z toho se 644 občanů vyslovilo pro koupaliště, 60 občanů koupaliště nechce. Možnost vybudování koupaliště formou koupacího biotopu v intravilánu města zvolilo 418 občanů, což je téměř 65 %, možnost vybudování koupaliště formou revitalizace některého z obecních rybníků zvolilo 224 občanů, což je téměř 35 % a dva občané, kteří chtějí koupaliště, se nevyjádřili, jakým způsobem chtějí, aby bylo koupaliště vybudováno.


Radnice se představila veřejnosti

Sobota 24. září 2016 byla významným dnem našeho města, neboť se široké veřejnosti představila po více než roční rekonstrukci budova místní radnice.


Bude se v Řečici dělat koupaliště?

Po několika letech od neúspěšného pokusu o výstavbu přírodního koupaliště, na které již byla přiznána patnáctimiliónová dotace, se v zastupitelstvu znovu otevřela otázka výstavby tohoto zařízení v našem městě. Protože naše město si nemůže dovolit krytý bazén s celoročním provozem, připadají v úvahu dvě varianty letního koupaliště.


V Řečici se bude více třídit odpad

Na posledním jednání zastupitelstva přišla na pořad i otázka třídění odpadů. Vzhledem k tomu, že od roku 2023 by se měl přestat klasicky skládkovat odpad, musí se i naše město na tuto situaci připravit.


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) ikona článku

E.ON Česká republika, s. r. o. nám zaslal informace ohledně odstranění a ořezu dřevin. V příloze najdete upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popřípadě odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy, zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů a plakát.


Školka je připravena na nový školní rok

V pondělí 28. srpna byla zakončena a převzata rozsáhlá rekonstrukce naší MŠ, která se týkala zejména všech sociálních zařízení a zlepšila hygienické i estetické parametry u této důležité části MŠ.


Ježibaby se vrátily ikona článku

Pátek 19. srpna a sobota 20. srpna byly ve znamení návratu úspěšné pohádkové komedie „Ježibaby z Babína“ tentokráte v parku místního zámku.


První krůčky s kamarády ikona článku

Milí rodiče a prarodiče, již druhým rokem bude probíhat aktivita učená dětem od 1,5 roku do tří let (možnost mají i starší děti). Její náplní jsou vzdělávací, hudební, pohybové a výtvarné aktivity (přiměřené věku), které trvají přibližně 20 minut, poté si děti mají možnost hrát podle své volby.
Čas a místo: každý čtvrtek nebo pátek (podle zájmu) od 16:30 do 17.30 v Kardašově Řečici, ulici Míru čp. 211.
Začátek: 29. 9. 2016
Poplatek za hodinu je 50 Kč.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Machovou, tel. 724 591 038
e-mail - dana.mach@centrum.cz.


Naši hasiči prokázali svou připravenost ikona článku

Středa 10. srpna probíhala svým pravidelným rychlým tempem, na programu byl kontrolní den na stavbě komunikace u kulturního domu a přebírání přechodů a chodníků, když mi na telefon přišla zpráva o požáru v Mnichu čp. 2 – dům pana Jana Marsy.


Započala rekonstrukce "malé školy" ikona článku

Po dokončení chodníků, přechodů a parkovišť ve středu města započala další z letošních investičních akcí, a sice rekonstrukce budovy tzv. malé neboli dívčí školy. Budova, kterou obec zakoupila v roce 1889 a přestavěla ji na tzv. dívčí školu – v té době byla výuka chlapců a dívek oddělena, byla ve velmi špatném stavu a její stáří se na ní již velmi podepsalo.


Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Dnes je: 26.10.2016

Svátek slaví: Erik

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 26.10.2016
více
Usnesení zastupitelstva města č.9/2016
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, svolává ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2016 - 2020.
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje veřejnou vyhláškou, že pan Stanislav Falta, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec, si může vyzvednout uloženou písemnost u OSSZ, oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek, kancelář č. 312.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 27. 10. 2016 od 7.30 do 16.30 hodin, část obce Nítovice, Řehořinky a Cikar.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy-rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 27. 10. 2016 od 9.00 do 12.00 hodin, část obce Nítovice.
více
Výsledky ankety - koupaliště v Kardašově Řečici
Ve dnech voleb do zastupitelstev krajů (7.10.-8.10.2016) probíhala v našem městě anketa ohledně vybudování koupaliště, které se zúčastnilo 704 občanů, z toho se 644 občanů vyslovilo pro koupaliště, 60 občanů koupaliště nechce. Možnost vybudování koupaliště formou koupacího biotopu v intravilánu města zvolilo 418 občanů, což je téměř 65 %, možnost vybudování koupaliště formou revitalizace některého z obecních rybníků zvolilo 224 občanů, což je téměř 35 % a dva občané, kteří chtějí koupaliště, se nevyjádřili, jakým způsobem chtějí, aby bylo koupaliště vybudováno.
více
Návrh rozpočtu DSO na rok 2017
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2017" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Elektronická dražba nemovitých věcí
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych - Exekutorský úřad Praha 2 vydává usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška). Elektronická dražba bude zahájena dne 10.11.2016 v 10.00 hodin na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz. Skončena bude nejdříve 10.11.2016 v 11.00 hodin.
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva krajů
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více