Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 30.1.2015
den: 5°C
noc: 1°C
sobota 31.1.2015
den: 2°C
noc: -2°C
neděle 1.2.2015
den: 1°C
noc: -2°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Argentinské tango pro začátečníky

Máte chuť zkusit něco nového – zkuste třeba improvizovaný prožitkový tanec, který se v Jindřichově Hradci tančí již 8 let.


Nová služba dětem

Mnozí z našich spoluobčanů si možná všimli změny, která se od začátku letošního roku udála na přechodech v centru města.


Setkání seniorů se vydařilo

S velkým zájmem se v letošním roce setkalo tradiční odpoledne pro naše seniory, které pro ně pořádá město.


Jaké budou sociální služby na Jindřichohradecku?

Město Jindřichův Hradec si dovoluje pozvat širokou veřejnost na veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, které se koná dne 20. ledna 2015 od 15,30 hodin v Muzeu v ul. Štítného 124/I, Jindřichův Hradec (vedle 1. Základní školy).


Komunální odpad v roce 2015 ikona článku

Rada města doporučila ponechat poplatek za likvidaci komunálního odpadu pro rok 2015 ve stejné výši jako v roce 2014.


Výluka železniční přepravy ČD ikona článku

Výluka železniční přepravy na trati číslo 225 Veselí nad Lužnicí-Jihlava v úseku Veselí nad Lužnicí - J.Hradec ( první termín) a J.Hradec - Počátky Žirovnice ( druhý termín).


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Cvičení s overbally ikona článku

V sobotu 15. listopadu jsme měly možnost absolvovat úžasnou protahovací a posilovací hodinu „Pilates s overbally“ pod vedením vynikající cvičitelky Kamily Hansové z Českých Budějovic, která už několik let vede v Českých Budějovicích hokejovou školičku a protahuje i tamní hokejisty. Tentokrát protahovala dvacet dívek a žen z Kardašovy Řečice a přilehlého okolí.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 30.01.2015

Svátek slaví: Robin

Aktuality

Rybářská ročenka 2015
Vážení přátelé, stalo se již tradicí Vás tímto způsobem informovat a seznámit s děním v naší organizaci a především s tím, co nás čeká v roce 2015. Věnujte prosím pozornost několika slovům na následujících stránkách.
více
Řečické zajímavosti
Zde nabízíme k přečtení aktuální číslo místního čtvrtletníku.
více
Hlášení městského rozhlasu 28.1.2015
více
Argentinské tango pro začátečníky
Máte chuť zkusit něco nového – zkuste třeba improvizovaný prožitkový tanec, který se v Jindřichově Hradci tančí již 8 let.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Zápis a usnesení rady města č.4/2014
více
Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 5. února 2015 od 10:00 hodin.V příloze je oznámení o konání zastupitelstva a program jednání.
více
Nová služba dětem
Mnozí z našich spoluobčanů si možná všimli změny, která se od začátku letošního roku udála na přechodech v centru města.
více
Setkání seniorů se vydařilo
S velkým zájmem se v letošním roce setkalo tradiční odpoledne pro naše seniory, které pro ně pořádá město.
více
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR pozemek p. č. st. 256 včetně objektů čp. 199 a pozemek p. č. 118 v obci i k. ú. Kardašova Řečice (dřívější majetek s. p. KOH-I-NOOR HARDTMUTH).
více
Jaké budou sociální služby na Jindřichohradecku?
Město Jindřichův Hradec si dovoluje pozvat širokou veřejnost na veřejné projednání Komunitního plánu sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, které se koná dne 20. ledna 2015 od 15,30 hodin v Muzeu v ul. Štítného 124/I, Jindřichův Hradec (vedle 1. Základní školy).
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Jindřichův Hradec zaslal informace k dani z nemovitých věcí na rok 2015.
více
Zápis a usnesení rady města č.3/2014
více
Zápis a usnesení rady města č.2/2014
více
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města č.2/2014
více
Zápis a usnesení rady města č.1/2014
více
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města č.1/2014
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více