Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

úterý 3.3.2015
den: 6°C
noc: 0°C
středa 4.3.2015
den: 6°C
noc: 1°C
čtvrtek 5.3.2015
den: 6°C
noc: 0°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Domácí péče

Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.


Těžba dřeva dopadla dobře ikona článku

I v letošním roce bylo zimní období ve znamení těžby dřeva v obecních lesích.


Valentýnská sobota v pohybu ikona článku

Již potřetí zavítala v sobotu 14. února do řečické tělocvičny milá dáma paní Kamila Hansová z Českých Budějovic, pod jejímž vedením si 23 dívek a žen řádně protáhlo celé tělo. Nepostradatelným pomocníkem nám byly overbally, malé míčky, které poskytují zajímavé možnosti pro procvičení všech svalových partií, a to jak při protahovacích tak posilovacích cvicích.
Na další vydatnou lekci protahování se můžete těšit opět za měsíc, a to 14. března od 15.30 - 16.30 hod. Snímek účastnic naleznete po otevření tohoto článečku.


Vítání dětí ve školní družině ikona článku

Sobota 14. 2. byla v našem městě kromě tradičního masopustu v podání místních baráčníků i dnem vítání dětí, které tentokrát kvůli rekonstrukci naší radnice, proběhlo v nové školní družině.


Výběrové šetření v domácnostech ikona článku

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České repoublice.


Plesová sezona pokračuje ikona článku

Po úspěšném modelářském plese pokračovala plesová sezóna další akcí, tentokrát plesem divadelním.


Rekonstrukce radnice začala ikona článku

Ve čtvrtek 5. února započala podpisem smlouvy a předáním staveniště dlouho připravovaná přestavba.


Sport pro všechny (plavání) ikona článku

SPORT PRO VŠECHNY (PLAVÁNÍ) – v sobotu 7. února zahajuje novinka v plaveckém bazénu v J. Hradci.


Argentinské tango pro začátečníky ikona článku

Máte chuť zkusit něco nového – zkuste třeba improvizovaný prožitkový tanec, který se v Jindřichově Hradci tančí již 8 let.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Cvičení s overbally ikona článku

V sobotu 15. listopadu jsme měly možnost absolvovat úžasnou protahovací a posilovací hodinu „Pilates s overbally“ pod vedením vynikající cvičitelky Kamily Hansové z Českých Budějovic, která už několik let vede v Českých Budějovicích hokejovou školičku a protahuje i tamní hokejisty. Tentokrát protahovala dvacet dívek a žen z Kardašovy Řečice a přilehlého okolí.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 03.03.2015

Svátek slaví: Kamil

Aktuality

Rybářská ročenka 2015
Vážení přátelé, stalo se již tradicí Vás tímto způsobem informovat a seznámit s děním v naší organizaci a především s tím, co nás čeká v roce 2015. Věnujte prosím pozornost několika slovům na následujících stránkách.
více
Řečické zajímavosti
Zde nabízíme k přečtení aktuální číslo místního čtvrtletníku.
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 a závěrečný účet
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2014 do 31.12.2014 a závěrečný účet DSO.
více
Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2014
V příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2014.
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
více
Usnesení o opakované dražbě
V příloze najdete Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti - 1/2 bytové jednotky číslo 8 v domě č. p. 650 ve Smetanově ulici v Kardašově Řečici.
více
Domácí péče
Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.
více
Hlášení městského rozhlasu 23.2.2015
více
Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se sídlem Exekutorského úřadu Přerov vydává dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku.
více
Veřejná vyhláška - Vodovod a kanalizace ul. Tyršova
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný vydává veřejnou vyhláškou povolení stavby - Vodovod a kanalizace ul. Tyršova, Kardašova Řečice. Investorem stavby je Město Kardašova Řečice.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Jindřichův Hradec zasílá aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem - stav k 1. 2. 2015.
více
Elektronická dražba nemovitých věcí
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2 vydává usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) o provedení elektronické dražby nemovitých věcí.
více
Vyhlášení přírodní památky Kramářka
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Třeboňsko,zaslala k zveřejnění oznámení, se kterým se seznámíte po otevření přílohy.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR pozemek p. č. st. 256 včetně objektů čp. 199 a pozemek p. č. 118 v obci i k. ú. Kardašova Řečice (dřívější majetek s. p. KOH-I-NOOR HARDTMUTH).
více
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města č.2/2014
více
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města č.1/2014
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více