Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 2.12.2015
den: 10°C
noc: 7°C
čtvrtek 3.12.2015
den: 10°C
noc: 5°C
pátek 4.12.2015
den: 8°C
noc: 4°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Mateřská škola a soutěž DOMESTOS ikona článku

Mateřská škola Stonožka v Kardašově Řečici vyhrála soutěž „DOMESTOS“ a získala částku 200.000,- Kč. Vyhrané peníze budou použity na opravu koupelen a toalet v mateřské škole. Děkujeme občanům za spoluúčast v soutěži.


Vítání nejmenších občánků do života

V sobotu 21.11.2015 proběhlo v prostorách školní družiny uvítání nejmenších občánků Kardašovy Řečice a okolí do života.


Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Po dohodě s vedením Města Kardašova Řečice a se Sdružením rodičů vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ Ing. Jana Hýbková ředitelské volno.


Promítání si našlo své diváky ikona článku

Již více než rok se v kulturním domě pravidelně pořádají přehlídky filmových záznamů ze života našeho města v letech minulých, které pod společným názvem „Vzpomínkové promítání“ připravují filmoví nadšenci Karel Sláma a František Beneš a celý cyklus si za tu dobu našel celou řadu příznivců a návštěvníků.


Povídání o koloputování ikona článku

„Kdo do hor jde, jako by se ke své matce vracel.“ Tibetské přísloví

Těmito slovy jsme ve středu 11. listopadu zahájili komponovaný večer naplněný povídáním a promítáním fotografií ze zimní kolopoutě Podkarpatskou Rusí, kterou podnikl Rosťa Gregor z Nítovic.


Upozornění - podomní prodejci hlásičů ikona článku

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje v Českých Budějovicích nám 16. 11. 2015 zaslal informaci k podomnímu prodeji požárních hlásičů.


Dechovky patří k Řečici ikona článku

Další z celé řady kulturních akcí pořádaných našim městem byla přehlídka dechových těles, která se uskutečnila v pátek 13. 11. v našem kulturním domě.


Rušení pozemního příjmu televizního vysílání ikona článku

Vážení zastupitelé obcí a měst,
v souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo obcí na rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

Z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:


Jedinečný divadelní zážitek

Bohatý kulturní život v našem městě byl v pátek 6. listopadu obohacen o novou dimenzi, kterou bylo divadelní představení „Můj báječný rozvod“ v podání naší přední herečky Elišky Balzerové.


Výměna průkazů osob se zdravotním postižením ikona článku

Jedná se o upozornění pro občany, kteří si na ÚP ČR dosud nepřišli vyměnit průkaz osoby se zdravotním postižením.


Vánoční číslo Řečických zajímavostí ikona článku

Přijímáme příspěvky do vánočního čísla ŘZ.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


ENERGO 2015 ikona článku

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Nová zelená úsporám ikona článku

Od 31. 3. 2015 je v rámci dotací "Nová zelená úsporám" otevřen dotační titul na kotle na biomasu (i dřevo) a kondenzační plynové kotle pro rodinné domy.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku

Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 02.12.2015

Svátek slaví: Blanka

Aktuality

Beseda pro rodiče předškoláků

7. ledna 2016 v 15.30hod ve třídě Dráček

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vítězství v 2. ročníku soutěže Domestos

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a tím přispěli k získání výhry.

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Zápis ze schůze Rady rodičů 30.9.2015

Obsahem tohoto zápisu je druhé zasedání Rady rodičů pro školní rok 2015/2016, schválení příspěvku pro školní rok 2015/2016  a schválené položky předpokládaného rozpočtu pro tento školní rok. 

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Sběr papíru a pet víček

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 1.12.2015
více
Vítání nejmenších občánků do života
V sobotu 21.11.2015 proběhlo v prostorách školní družiny uvítání nejmenších občánků Kardašovy Řečice a okolí do života.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Nová služba Finanční správy
Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ministerstvo financi se sídlem V praze vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR, se kterou je příslušné hospodařit MF.
více
Usnesení zastupitelstva města č.5/2015
více
Usnesení rady města č.15/2015
více
Usnesení rady města č.14/2015
více
Usnesení rady města č.13/2015
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
V příloze najdete Oznámení o konání 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. září. 2015.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Oznámení záměru prodeje pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
více
Oznámení záměru pronájmu pozemků
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více