Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 24.11.2014
den: 8°C
noc: 4°C
úterý 25.11.2014
den: 8°C
noc: 4°C
středa 26.11.2014
den: 7°C
noc: 3°C

Líbí se vám nová grafika našeho webu a jeho členění?

ANO.
odpověď ANO.(60%)
12 60%
NE.
odpověď NE.(10%)
2 10%
NIC MOC.
odpověď NIC MOC.(30%)
6 30%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Zdravotní středisko dostalo novou tvář ikona článku

Během minulých dvou měsíců proběhlo zateplení našeho zdravotního střediska, které bylo uskutečněno za pomoci dotace ze SFŽP v rámci programu snižování energetické náročnosti veřejných budov.


Cvičení s overbally ikona článku

V sobotu 15. listopadu jsme měly možnost absolvovat úžasnou protahovací a posilovací hodinu „Pilates s overbally“ pod vedením vynikající cvičitelky Kamily Hansové z Českých Budějovic, která už několik let vede v Českých Budějovicích hokejovou školičku a protahuje i tamní hokejisty. Tentokrát protahovala dvacet dívek a žen z Kardašovy Řečice a přilehlého okolí.


Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov ikona článku

Obecní úřad Pleše pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov ve dnech 27.11. - 29. 11. 2014 na obecním úřadě. Po otevření přílohy najdete plakátek s informacemi.


Dotace pomůže s likvidací odpadů ikona článku

V těchto dnech se u našich technických služeb objevila další technika pro údržbu a úklid města – nový nosič kontejnerů Mitshubishi Fuso.


Skončila oprava dlažby v okolí kostela ikona článku

Druhou etapou pokračovala oprava zádlažby v okolí našeho kostela sv. Jana Křtitele.


Jedno divadlo skončilo, další dvě začínají

V pátek 24. října byl náš kulturní dům svědkem derniéry divadelní hry „Darmošlapky“, na kterou se i přes několikeré opakování přišlo podívat více než 100 diváků.


Nová technika pro údržbu lesního porostu a komunikací

V minulém týdnu se na našich místních komunikacích objevilo zařízení, které zde doposud chybělo, a sice rameno na sečení krajnic, příkopů a ostatních zanedbaných ploch.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 24.11.2014

Svátek slaví: Emílie

Aktuality

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Městský úřad Kardašova Řečice oznamuje uložení písemnosti - dle přílohy
více
Hlášení městského rozhlasu 21.11.2014
více
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města č.1/2014
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje možnost převzít písemnost adresátovi Ivanu Sučovi. Přílohu tohoto oznámení tvoří veřejná vyhláška o možnosti doručení písemnosti. Doba vyvěšení - 15 dnů.
více
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
Obecní úřad Pleše pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov ve dnech 27.11. - 29. 11. 2014 na obecním úřadě. Po otevření přílohy najdete plakátek s informacemi.
více
Zápis a usnesení rady města č.57/2014
více
Jedno divadlo skončilo, další dvě začínají
V pátek 24. října byl náš kulturní dům svědkem derniéry divadelní hry „Darmošlapky“, na kterou se i přes několikeré opakování přišlo podívat více než 100 diváků.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více
Nová technika pro údržbu lesního porostu a komunikací
V minulém týdnu se na našich místních komunikacích objevilo zařízení, které zde doposud chybělo, a sice rameno na sečení krajnic, příkopů a ostatních zanedbaných ploch.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.20/2014
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.19/2014
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.18/2014
více
Dražební vyhláška
Po otevření přílohy se seznámíte s dražební vyhláškou o provedení elektronické dražby nemovité věci - 1/2 bytu v čp. 650, číslo bytové jednotky 2 a garáž v čp.650/8, LV 1472.
více
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j. 10 EXE 9815/2010 - 10, ze dne 1.7.2010,které vydal Okresní soud v Chomutově, na základě exekučního titulu, jímž je rozhodčí nález č.j. 30202/10, který vydal Mgr. Martin Dvořák dne 13.04.2010 a který se stal pravomocným dne 10.05.2010 a vykonatelným dne 14.05.2010,k vymožení pohledávky, vydává D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U . Bližší informace získáte po otevření přílohy.
více