Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 8.2.2016
den: 14°C
noc: 6°C
úterý 9.2.2016
den: 12°C
noc: 5°C
středa 10.2.2016
den: 10°C
noc: 6°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečičtí ochotníci hráli v Českých Budějovicích

Bohatá divadelní činnost místních ochotníků byla v neděli 7. února rozšířena o novou „štaci“ v podobě vystoupení na Malé scéně divadla Metropol v Českých Budějovicích se svou poslední hrou Dalskabáty, hříšná ves.


Velikonoční číslo Řečických zajímavostí

Přijímáme příspěvky do velikonočního čísla Řečických zajímavostí.


Výstraha ČHMÚ

Číslo: PVI_2016/12

Vydaná: pátek 22.01.2016 11:20 (10:20 UTC)


Kotlíkové dotace - informace

V souvislosti s vyhlášením výzvy na tzv. kotlíkové dotace v Jihočeském kraji a blížícímu se zahájení příjmu žádostí, které bude možno podávat od 18. 1. 2016 do 31. 3. 2016 do 14.00 hodin, najdete v příloze informační leták ke kotlíkovým dotacím.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Úspěšný zásah (nejenom) našich hasičů ikona článku

Sobota 2. ledna byla dnem velmi pošmourným, sluníčko se vůbec neukazovalo a ledový vítr zahnal většinu lidí do tepla svých domovů.


Město schválilo velmi ambiciózní rozpočet

Na posledním zasedání zastupitelstva města byl kromě jiného schválen i rozpočet města na rok 2016, který vychází z velmi dobrého hospodaření v minulých letech a zapojuje do rozpočtu přebytky hospodaření z tohoto období.


Změna jízdních řádů autobusů od 13.12.2015

S platností od 13. 12. 2015 dochází ke změně jízdních řádů autobusů.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Nová zelená úsporám ikona článku

Od 31. 3. 2015 je v rámci dotací "Nová zelená úsporám" otevřen dotační titul na kotle na biomasu (i dřevo) a kondenzační plynové kotle pro rodinné domy.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Dnes je: 08.02.2016

Svátek slaví: Milada

Aktuality

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vítězství v 2. ročníku soutěže Domestos

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a tím přispěli k získání výhry.

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Sběr papíru a pet víček

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 8.2.2016
více
Řečičtí ochotníci hráli v Českých Budějovicích
Bohatá divadelní činnost místních ochotníků byla v neděli 7. února rozšířena o novou „štaci“ v podobě vystoupení na Malé scéně divadla Metropol v Českých Budějovicích se svou poslední hrou Dalskabáty, hříšná ves.
více
Velikonoční číslo Řečických zajímavostí
Přijímáme příspěvky do velikonočního čísla Řečických zajímavostí.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2016/12 Vydaná: pátek 22.01.2016 11:20 (10:20 UTC)
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Kotlíkové dotace - informace
V souvislosti s vyhlášením výzvy na tzv. kotlíkové dotace v Jihočeském kraji a blížícímu se zahájení příjmu žádostí, které bude možno podávat od 18. 1. 2016 do 31. 3. 2016 do 14.00 hodin, najdete v příloze informační leták ke kotlíkovým dotacím.
více
Elektronická dražba
Soudní exekutor Mgr. Ing. Josef Cingroš určuje termín dražebního jednání - elektronické dražby takto: čas zahájení je stanoven na den 2.3.2016 v 10 hodin na adrese portálu www.exdrazby.cz a ukončení elektronické dražby je stanoveno na den 2.3.2016 v 10,30 hodin.
více
Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více