Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Výstraha ČHMÚ

Číslo: PVI_2017/16
Vydaná: pátek 20.01.2017 10:41 (09:41 UTC)
Na jev: SILNÝ MRÁZ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Praha
Středočeský
Karlovarský
Plzeňský
Jihočeský
Pardubický
Královéhradecký
Liberecký
Ústecký
Vysočina
Jihomoravský
Zlínský
Olomoucký
od pátku 20.01.2017 11:00 do soboty 21.01.2017 10:00


První akce pro širokou veřejnost v naší knihovně

Pan Petr Hanzlík vydal na konci minulého roku svou již sedmou knihu.
Nově narození se křtí a u knih, které spatří světlo světa, se sluší totéž. Petr Hanzlík si k tomuto slavnostnímu aktu křtu své knihy zvolil pátek.


Naši senioři se bavili

Neděle 15. ledna byla vyhrazena v našem městě tradičnímu setkání našich seniorů tentokráte v poněkud pozměněném formátu.


Pyrotechnika je věc nebezpečná ikona článku

Začátek nového roku v našem městě, podobně jako všude jinde, je spojen s odpalováním zábavné pyrotechniky a stejně tomu bylo i při Silvestru 2016. Přes nejrůznější varování, které zaznívá ze všech stran, se odpaluje na každém kroku a nedomýšlí se rizika s tím spojená.


První koncert v radničním sále se vydařil ikona článku

Středa 28. prosince byla ve znamení prvního koncertu pořádaného v novém radničním sále – víceúčelovém prostoru v podkroví naší radnice, který bude sloužit i jako obřadní síň, zasedací místnost a také pro koncerty komornějšího charakteru, jako byl tento.


Vánoční trhy přilákaly malé i velké ikona článku

Týden před Vánocemi, v sobotu 17. prosince se i v našem městě uskutečnily tradiční vánoční trhy – předvánoční setkání při dobrém jídle, pití, nakupování i kulturním programu.


Město schválilo rozpočet na příští rok

Poslední zasedání zastupitelstva města, které se konalo v úterý 13. prosince, se po více než roce a půl vrátilo na naši radnici přelomové.


Upozornění vlastníkům či uživatelů nemovitostí (pozemků)

V souladu s ustanovením § 25 odst. (3) písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.


Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby

Dobrý den,

na oficiální webové stránky www.jikord.cz byl dne 30. listopadu 2016 přidán nový příspěvek Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby dostupný na:
http://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/jizdni-rady/autobusove/


Adventní měsíc započal ikona článku

V neděli 27. listopadu začal i v našem městě adventní měsíc, čas očekávání a naděje před vánočními svátky, které jsou připomínkou narození Ježíše Nazaretského.


Vodníci v Řečici nevymřeli ikona článku

Listopadový víkend 18. 11. – 19. 11. 2016 byl v našem městě opět ve znamení divadla, tentokráte autorské pohádky psané přímo do našeho prostředí a reálií. Po dubnové premiéře hry Na správné adrese to byl již druhý počin našeho divadelního spolku J. K. Tyl a nutno podotknout, že opět velmi úspěšný.


Knihovníci se setkali v K. Řečici

Každoroční setkání knihoven a jejich zřizovatelů se tentokrát uskutečnilo 1. listopadu v naší nově zřízené městské knihovně.


Děti dostaly nové hřiště

Letošní rok je ve znamení mnoha staveb v našem městě a jednou z nich je i úprava okolí kulturního domu a části Smetanovy ulice, která se v současné době kolaudovala a byla předána do užívání.


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Dnes je: 23.01.2017

Svátek slaví: Zdeněk

Aktuality

Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2017/16 Vydaná: pátek 20.01.2017 10:41 (09:41 UTC) Na jev: SILNÝ MRÁZ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský Zlínský Olomoucký od pátku 20.01.2017 11:00 do soboty 21.01.2017 10:00
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.
více
Veřejná vyhláška - Rozhodnutí
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor životního prostředí, jako správní orgán prodlužuje Městu Kardašoa Řečice platnost stavebního povolení na akci "Vodovod a kanalizace ul. Tyršova, Kardašova Řečice".
více
Hlášení městského rozhlasu 18.1.2017
více
Elektronická dražba nemovitých věcí
Soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, vydává toto usensení o nařízení elektronické dražby nemovitých věcí.
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2016,kterou se stanoví části školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Kardašova Řečice
více
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště Jindřichův Hradec, zveřejňuje Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Kardašova Řečice. Josef Mach Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Jindřichově Hradci Telefon: 384 353 385
více
Upozornění vlastníkům či uživatelů nemovitostí (pozemků)
V souladu s ustanovením § 25 odst. (3) písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.
více
2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby
Dobrý den, na oficiální webové stránky www.jikord.cz byl dne 30. listopadu 2016 přidán nový příspěvek Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby dostupný na: http://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/jizdni-rady/autobusove/
více
Adventní měsíc započal
V neděli 27. listopadu začal i v našem městě adventní měsíc, čas očekávání a naděje před vánočními svátky, které jsou připomínkou narození Ježíše Nazaretského.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2017
více
Usnesení rady města č.34/2016
více
Usnesení rady města č.33/2016
více
Usnesení rady města č.32/2016
více
Usnesení rady města č.31/2016
více
Usnesení rady města č.30/2016
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Usnesení zastupitelstva města č.9/2016
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje veřejnou vyhláškou, že pan Stanislav Falta, Nušlova 67/V, Jindřichův Hradec, si může vyzvednout uloženou písemnost u OSSZ, oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek, kancelář č. 312.
více
Návrh rozpočtu DSO na rok 2017
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2017" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva krajů
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více