Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 23.5.2015
den: 17°C
noc: 8°C
neděle 24.5.2015
den: 17°C
noc: 8°C
pondělí 25.5.2015
den: 18°C
noc: 8°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Tým Vltava Run 2015 za naše město ikona článku

Mnozí z vás dozajista vědí, že se parta místních sportovců - běžců zúčastnila prestižního štafetového běhu Vltava Run 2015, což je štafetový běžecký závod od pramenů Vltavy až do Prahy. Přes 350 km trasy vedoucí po turistických stezkách, silnicích II. a III. třídy. Národním parkem Šumava, u vody, v lesích, kolem vltavských přehrad, nádhernými údolími, přes kopce, historickými městy i jihočeskými a středočeskými vesnicemi. Prostě, nejkrásnější cestou k cíli. Je na místě říci, že nás reprezentovali velice pěkně, že se v konkurenci 178 týmů propracovali na konečné 37.místo. Po otevření tohoto úvodu se můžete podívat na dvě fotky tohoto týmu - na startu a v cíli a přečíst si článeček od účastníků tohoto závodu. Blahopřejeme za úspěch v tomto závodu a děkujeme za reprezentaci našeho města.


MTB PRODOLI ŘEČICKÉ OKRUHY

Po otevření přílohy najdete plakát s bližšími informacemi.


Povolení úplné uzavírky silnice

Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor dopravy povoluje úplnou uzavírku silnice II. tř. č. 147 v úseku K. Řečice-Nítovice-hr.okresu J. Hradec.


Talentový průzkum ZUŠ ikona článku

Základní umělecká škola Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec vyhlašuje "Talentový průzkum na pobočce Kardašova Řečice".


Cesta do Nítovic dostane nový povrch

V současné době se naplno rozběhla akce nazvaná „Modernizace silnice II/147 v úseku od křižovatky na náměstí J. Hrubého přes Nítovice až na hranice okresu J. Hradec“.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Mladí hasiči soutěžili ikona článku

V sobotu 9. května bylo naše hřiště svědkem celookresní soutěže mladých hasičů Plamen.


Řečice si připomněla Den vítězství ikona článku

Tak jako celá naše země a celá Evropa si i naše město připomnělo květnové vítězství spojenců nad fašismem, od kterého letos uplynulo sedmdesát let.


Máj započal v Masarykově háji ikona článku

První květnový den v našem městě je již tradičně vyhrazen odpolednímu setkání v lese Babka, kde je háj nesoucí jméno našeho prvního prezidenta.


Čarodějnice ovládly Řečici ikona článku

Poslední dubnový den patří již tradičně čarodějnicím a nejinak tomu bylo i letošního 30. dubna, kdy čarodějnice slaví svůj svátek.


Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice I. třídy

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství - oddělení silničního hospodářství, povoluje úplnou uzavírku silnice I/23 v místě železničního přejezdu u obce Řípec, okres Tábor.


Fotbalová radost ikona článku

Předposlední dubnový víkend byl na našem sportovním hřišti plný fotbalu a nutno říci, že tentokrát velmi úspěšného.


Vzpomínkové promítání

Pátek 24. dubna byl nejenom svátkem všech Jiří, ale i pátým dílem promítání historických filmových materiálů, které pod názvem Vzpomínkové promítání připravili dlouholetí filmoví nadšenci Karel Sláma a František Beneš.


Senior centrum a Alzheimer centrum České Budějovice

Dobrý den,
rádi bychom Vás touto cestou informovali o vzniku našeho sedmého centra v Českých Budějovicích.


Do školy proudí nové vybavení ikona článku

V současné době se rozbíhá realizace projektu nového vybavení pro ZŠ v Kardašově Řečici, na kterou získalo město dotaci z ROP Jihozápad v rámci programu Rozvoj infrastruktury základního školství.


Nový altán zve k posezení ikona článku

V těchto dnech se dokončuje stavba nového altánu v lese Babka v lokalitě u Masaryka.


Nová zelená úsporám ikona článku

Od 31. 3. 2015 je v rámci dotací "Nová zelená úsporám" otevřen dotační titul na kotle na biomasu (i dřevo) a kondenzační plynové kotle pro rodinné domy.


Setkání mládeže ikona článku

Vážení členové JčSN,

rádi bychom Vás informovali o programu na podporu česko-německých a nově také česko-rakouských setkání mládeže.


Řečický potok se dočkal nového zábradlí ikona článku

Po více než ročním jednání s Povodím Vltavy, které má Řečický potok na starosti, se dostavil kladný výsledek a započala výměna starého poškozeného a nevzhledného zábradlí za nové, které je podstatně vyšší a masivnější.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku

Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014.


Pozvání ze Švýcarska ikona článku

Začátkem března obdrželo naše město pozvání k návštěvě z partnerské obce Oberdiessbach ve dnech 3. – 7. 6. 2015.


Hlídací služba zahájila činnost ikona článku

Začátkem března spustil náš úřad prostřednictvím firmy Elzy z Jindřichova Hradce v našem městě jednu z forem boje s nepořádkem a poškozováním obecního a soukromého majetku jako je hlídací služba.


Domácí péče

Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.


Sport pro všechny (plavání) ikona článku

SPORT PRO VŠECHNY (PLAVÁNÍ) – v sobotu 7. února zahajuje novinka v plaveckém bazénu v J. Hradci.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 23.05.2015

Svátek slaví: Vladimír

Aktuality

MTB Prodoli Řečické okruhy

V odpovídající sekci tohoto webu naleznete informace o závodu a stejně tak i odkaz na stránky Jihočeského MTB poháru. Použijte tento odkaz


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

MŠ Stonožka

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vyúčtování pro vodné a stočné
V příloze tohoto vyvěšení naleznete kompletní přehled vodného a stočného od společnosti ČEVAK a.s. pro město Kardašova Řečice.
více

SBĚR PAPÍRU A PET VÍČEK VRCHOLÍ - DO 29. 5. 2015

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 22.5.2015
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Dodatečné stavební povolení - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor dopravy povoluje veřejnou vyhláškou provedení stavby "Chodník podél silnice II/147 - K. Řečice".
více
Veřejná vyhláška - ochrana bobra evropského
Agentura ochrany přírody - Správa CHKO Třeboňsko zveřenuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. 1/2015.
více
Povolení úplné uzavírky silnice
Městský úřad Jindřichův Hradec - odbor dopravy povoluje úplnou uzavírku silnice II. tř. č. 147 v úseku K. Řečice-Nítovice-hr.okresu J. Hradec.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemků
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2015
více
Zápis a usnesení rady města č.8/2015
více
Zápis a usnesení rady města č.7/2015
více
Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Jihočeský kraj - oddělení majetkových daní zveřejňuje přiloženou veřejnou vyhlášku - hromadné předpisné seznamy daňových subjektů - stanovení daně z nemovitých věcí na rok 2015.
více
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
JUDr. Jana Fojtová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Pelhřimov, vydává k provedení dražby tuto Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby
Předmětem dražby jsou nemovité věci v obci i k. ú. Kardašova Řečice.
více
Veřejná vyhláška -Labe, Odra a Dunaj
Ministerstvo zemědělství připravilo Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje.
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
více
Domácí péče
Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Jindřichův Hradec zasílá aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem - stav k 1. 2. 2015.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více