Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Číslo: HIZ_04/17
Vydaná: Čtvrtek 23.02.2017, 19.00 hod. (18.00 UTC)
Pro kraje: Liberecký, Ústecký,Středočeský, Jihočeský,Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Zlínský,Olomoucký


Masopust se vrátil do našeho města

Tradice masopustu v Kardašově Řečici se v poslední době trochu vytrácela, ale ti starší z nás ještě pamatují velmi silné a početné masopustní reje v režii našich baráčníků pod vedením pana Lafara či paní Loulové.


Odpady se budou třídit

Naše město v poslední době pracuje velmi intenzivně na novém systému třídění a likvidaci odpadů, který se stává aktuálním zejména díky nové legislativě, která po roce 2024 již nepočítá se skládkováním odpadů, které jsou druhotnou surovinou.


Jízdní řády 2017/2018 - příprava

Na oficiální webové stránky www.jikord.cz byly dne 15. února 2017 přidány nové příspěvky Pozvánka na jednání k přípravě JŘ 2017/2018 a Návrh JŘ dálkové železniční dopravy 2017/2018.


Nový systém třídění a likvidace odpadů

Zveme všechny občany na informační schůzku ohledně nového „Systému třídění a likvidace odpadů“ v našem městě.


Časopis Energeticky soběstačné budovy 4/2016

Tento časopis je prvním titulem, který je zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností.


Masopust se vrací do Řečice

Po určité přestávce se vrací do našeho města masopustní tradice, tentokráte v podání masopustního sdružení z Nových Hradů, které je známo svým nezaměnitelným stylem růžičkových klobouků, tanečních kreací a celou řadou dalších prvků typických pro jihočeský region.


První akce pro širokou veřejnost v naší knihovně ikona článku

Pan Petr Hanzlík vydal na konci minulého roku svou již sedmou knihu. Nově narození se křtí a u knih, které spatří světlo světa, se sluší totéž. Petr Hanzlík si k tomuto slavnostnímu aktu křtu své knihy zvolil pátek. Pátek třináctého. To už chce pořádnou dávku odvahy. Obzvlášť, když je leden a venku vládne paní zima, nevlídné počasí a hlavně ledovka.


Naši senioři se bavili

Neděle 15. ledna byla vyhrazena v našem městě tradičnímu setkání našich seniorů tentokráte v poněkud pozměněném formátu.


První koncert v radničním sále se vydařil ikona článku

Středa 28. prosince byla ve znamení prvního koncertu pořádaného v novém radničním sále – víceúčelovém prostoru v podkroví naší radnice, který bude sloužit i jako obřadní síň, zasedací místnost a také pro koncerty komornějšího charakteru, jako byl tento.


Upozornění vlastníkům či uživatelů nemovitostí (pozemků)

V souladu s ustanovením § 25 odst. (3) písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.


Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby

Dobrý den,

na oficiální webové stránky www.jikord.cz byl dne 30. listopadu 2016 přidán nový příspěvek Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby dostupný na:
http://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/jizdni-rady/autobusove/


Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí ikona článku

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) se na nás obrátila se zveřejněním informace ohledně vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.Této informace může využít stavebník, zemědělec, vlastník nemovitosti či její uživatel před začátkem činnosti spojené se zemními pracemi.


Dnes je: 24.02.2017

Svátek slaví: Matěj

Aktuality

Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka 2) Závěrečný účet DSO Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka - rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a DSO
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Hlášení městského rozhlasu 24.2.2017
více
Masopust se vrátil do našeho města
Tradice masopustu v Kardašově Řečici se v poslední době trochu vytrácela, ale ti starší z nás ještě pamatují velmi silné a početné masopustní reje v režii našich baráčníků pod vedením pana Lafara či paní Loulové.
více
Nový systém třídění a likvidace odpadů
Zveme všechny občany na informační schůzku ohledně nového „Systému třídění a likvidace odpadů“ v našem městě.
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje, že adresát Petr Krolmus, si může převzít u OSSZ písemnost.
více
Časopis Energeticky soběstačné budovy 4/2016
Tento časopis je prvním titulem, který je zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností.
více
Usnesení o nařízení dražebního jednání (elektronické dražby)
Soudní exekutor Mgr. Martin Roubla, exekutorský úřad Jndřichův Hradec, Jarošovská 48, rozhodl o nařízení dražebního jednání (elektronická dražba), která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdražby.cz.
více
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Dražebník - soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, Palackého nám. 740/28, na základě smlouvy o provedení dražby nemovité věci vydává Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu.
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2016,kterou se stanoví části školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Kardašova Řečice
více
Upozornění vlastníkům či uživatelů nemovitostí (pozemků)
V souladu s ustanovením § 25 odst. (3) písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, Vám v příloze zasíláme Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika, s.r.o.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby
Dobrý den, na oficiální webové stránky www.jikord.cz byl dne 30. listopadu 2016 přidán nový příspěvek Přehled změn platných od 11. 12. 2016 na linkách v závazku veřejné služby dostupný na: http://www.jikord.cz/informace-pro-cestujici/jizdni-rady/autobusove/
více
Usnesení rady města č.34/2016
více
Usnesení rady města č.33/2016
více
Usnesení rady města č.32/2016
více
Usnesení rady města č.31/2016
více
Usnesení rady města č.30/2016
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Usnesení zastupitelstva města č.9/2016
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o dni a místě konání voleb do zastupitelstva krajů
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více