Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 28.3.2015
den: 11°C
noc: 5°C
neděle 29.3.2015
den: 11°C
noc: 5°C
pondělí 30.3.2015
den: 14°C
noc: 6°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečický potok se dočkal nového zábradlí

Po více než ročním jednání s Povodím Vltavy, které má Řečický potok na starosti, se dostavil kladný výsledek a započala výměna starého poškozeného a nevzhledného zábradlí za nové, které je podstatně vyšší a masivnější.


Hospodaření města skončilo přebytkem

Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014.


Pozvání ze Švýcarska

Začátkem března obdrželo naše město pozvání k návštěvě z partnerské obce Oberdiessbach ve dnech 3. – 7. 6. 2015.


Hlídací služba zahájila činnost ikona článku

Začátkem března spustil náš úřad prostřednictvím firmy Elzy z Jindřichova Hradce v našem městě jednu z forem boje s nepořádkem a poškozováním obecního a soukromého majetku jako je hlídací služba.


Domácí péče

Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.


Těžba dřeva dopadla dobře ikona článku

I v letošním roce bylo zimní období ve znamení těžby dřeva v obecních lesích.


Výběrové šetření v domácnostech ikona článku

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České repoublice.


Sport pro všechny (plavání) ikona článku

SPORT PRO VŠECHNY (PLAVÁNÍ) – v sobotu 7. února zahajuje novinka v plaveckém bazénu v J. Hradci.


Argentinské tango pro začátečníky ikona článku

Máte chuť zkusit něco nového – zkuste třeba improvizovaný prožitkový tanec, který se v Jindřichově Hradci tančí již 8 let.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 28.03.2015

Svátek slaví: Soňa

Aktuality

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

14. a 15. dubna 2015

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Rybářská ročenka 2015
Vážení přátelé, stalo se již tradicí Vás tímto způsobem informovat a seznámit s děním v naší organizaci a především s tím, co nás čeká v roce 2015. Věnujte prosím pozornost několika slovům na následujících stránkách.
více
Řečické zajímavosti
Zde nabízíme k přečtení aktuální číslo místního čtvrtletníku.
více
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby
Město Kardašova Řečice podalo u speciálního stavebního úřadu žádost o vydání dodatečného stavebního povolení na stavbu "Chodník podél silnice II/147 - K. Řečice".
více
Informace provozovatele vodohospodářských sítí
více
Hlášení městského rozhlasu 27.3.2015
více
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost
Okresní správa sociálního zabezpečení v Jindřichově Hradci oznamuje možnost převzít písemnost.
více
Řečický potok se dočkal nového zábradlí
Po více než ročním jednání s Povodím Vltavy, které má Řečický potok na starosti, se dostavil kladný výsledek a započala výměna starého poškozeného a nevzhledného zábradlí za nové, které je podstatně vyšší a masivnější.
více
Hospodaření města skončilo přebytkem
Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014.
více
Pozvání ze Švýcarska
Začátkem března obdrželo naše město pozvání k návštěvě z partnerské obce Oberdiessbach ve dnech 3. – 7. 6. 2015.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Zápis a usnesení rady města č.6/2015
více
Zápis a usnesení rady města č.5/2015
více
Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2014
V příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2014.
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
více
Usnesení o opakované dražbě
V příloze najdete Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitosti - 1/2 bytové jednotky číslo 8 v domě č. p. 650 ve Smetanově ulici v Kardašově Řečici.
více
Domácí péče
Manželé Heřmánkovi z Kardašovy Řečice nabízejí domácí péči u lidí s postižením, u ležících nemocných, trpících či umírajících a nebo i hlídání dětí.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odbor odloučené pracoviště Jindřichův Hradec zasílá aktualizovaný seznam nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem - stav k 1. 2. 2015.
více
Vyhlášení přírodní památky Kramářka
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Třeboňsko,zaslala k zveřejnění oznámení, se kterým se seznámíte po otevření přílohy.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva města č.2/2014
více
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města č.1/2014
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více