Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

neděle 2.8.2015
den: 28°C
noc: 16°C
pondělí 3.8.2015
den: 31°C
noc: 17°C
úterý 4.8.2015
den: 33°C
noc: 17°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

První krůčky s kamarády ikona článku

Od 1. 10. 2015 začne probíhat aktivita pro rodiče (prarodiče) a děti od 1,5 roku do tří let (možnost mají i starší děti).
Její náplní bude seznamování s písničkami a říkadly, pohybové a výtvarné činnosti. Bude probíhat každý čtvrtek nebo pátek (podle zájmu) od 16:30 do 17:30, v Kardašově Řečici, ulici Míru, čp. 211. Poplatek za hodinu bude 50 Kč.

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Machovou, tel. 724 591 038, e-mail: dana.mach@centrum.cz.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

E.ON Distribuce a. s. upozorňuje, že v pondělí 10. 8. 2015 bude přerušena dodávka elektrické energie.


Žáky základní školy přivítají po prázdninách nově vybavené učebny ikona článku

V současné době jde do finále projekt "Vybavení ZŠ Kardašova Řečice". Je to již třetí projekt realizovaný na základní škole, který je podpořen evropskými penězi z Regionálního operačního programu NUTS II JZ.


Řečice vzpomenula Mistra Jana Husa ikona článku

Tak jako v celé naší zemi i my jsme vzpomenuli významné výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa.


Vyhledávací studie obchvatu města

Po několika jednáních s našimi poslanci a vedením ŘSD se dala do pohybu situace kolem obchvatu města.


ENERGO 2015 ikona článku

Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech.


Podzimní číslo Řečických zajímavostí ikona článku

Přijímáme příspěvky do podzimního čísla ŘZ.


Řečice se bavila ikona článku

Řečická pouť má dlouhou tradici a podobné to je i s konáním různých kulturních akcí v jejím průběhu.


Naši hasiči soutěžili ikona článku

Aktivity místních hasičů jsou velmi široké - od různých zásahů při požárních či živelných pohromách, přes brigády při úpravě klubovny, výcvik mládeže, až po pořádání hasičských soutěží v požárním sportu.


Bezplatný internet na náměstí opět v provozu ikona článku

Stěhování a následná rekonstrukce radniční budovy s sebou nese celou řadu komplikací a problémů a jedním z nich byla i nutnost odstranit ze stávající budovy Wi-Fi anténu pro šíření signálu pro příjem internetu.


Nová zelená úsporám ikona článku

Od 31. 3. 2015 je v rámci dotací "Nová zelená úsporám" otevřen dotační titul na kotle na biomasu (i dřevo) a kondenzační plynové kotle pro rodinné domy.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku

Jedním z podstatných bodů, které projednávalo na svém zasedání 19. 3. 2015 zastupitelstvo města, byl i výsledek hospodaření města za rok 2014.


Studie dopravního řešení centra města ikona článku

Naše město nechalo zpracovat studii dopravního řešení centra města. Především s ohledem na bezpečnost pohybu chodců, umístění přechodů a na ně navazující chodníky. V rámci tohoto článku Vám představujeme jednu variantu ze třech zpracovaných, která připadá v úvahu pro další jednání. Vzhledem k obsahu jednotlivých materiálů a jejich rozsahu jsou prezentovány jako přiložené soubory, které si musíte pro další zpracování stáhnout. Tvoří tedy přílohu tohoto článku. Jeden soubor obsahující veškeré přílohy dotčených orgánů není obsahem tohoto článku. Je případně k dispozici na městském úřadu.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnes je: 02.08.2015

Svátek slaví: Gustav

Aktuality

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Předškoláci mají první vysvědčení

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Vyhlášení 2. kola zápisu dětí do MŠ

15. června 2015

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

MŠ Stonožka

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 30.7.2015
více
Oznámení o zahájení řízení
Město Kardašova Řečice podalo u speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: "Obnova chodníků na náměstí Svobody a v ul. Smetanova".
více
Rozhodnutí hejtmana JK
V příloze najdete Rozhodnutí hejtmana JK č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
více
Usnesení rady města č.12/2015
více
Usnesení rady města č.11/2015
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Distribuce a. s. upozorňuje, že v pondělí 10. 8. 2015 bude přerušena dodávka elektrické energie.
více
Návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zńa Jihozápad - CZ03.
více
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže
Ministerstvo financí se sídlem Praha 1, Letenská 15 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o prodeji části majetku ČR.
více
Usnesení Zastupitelstva města č.4/2015
více
Oznámení záměru prodeje pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemků
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2014 do 31.12.2014.
více
Záměr pronájmu nebytových prostor
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více