Město Kardašova Řečice

 • Okolo Babek 2012

  Okolo Babek 2012

 • Hasiči v Mnichu

  Hasiči v Mnichu

 • Hasiči v Mnichu

  Hasiči v Mnichu

 • 125. let kopané v Kardašově Řečici

  125. let kopané v Kardašově Řečici

 • Memoriál Stanislava Vodrážky

  Memoriál Stanislava Vodrážky

 • Zumba

  Zumba

 • Jan Chvojka

  Jan Chvojka

 • Řečický zámek

  Řečický zámek

 • Pouťové podium 2012

  Pouťové podium 2012

 • Pouťové podium 2012

  Pouťové podium 2012

 • Městské byty

  Městské byty

 • Turistické sportovní centrum

  Turistické sportovní centrum

 • Okolí Kardašovy Řečice

  Okolí Kardašovy Řečice

 • Nová školní družina

  Nová školní družina

 • Jan Frolík

  Jan Frolík

 • Zdena Maršíková

  Zdena Maršíková

 • St. Červenka alias čert Štětín

  St. Červenka alias čert Štětín

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Oslava 125. let železnice

  Oslava 125. let železnice

 • Loučení s deváťáky 2012

  Loučení s deváťáky 2012

 • Květinový ples 2012

  Květinový ples 2012

 • Divadelní ples 2013

  Divadelní ples 2013
Jindřichův Hradec a okolí

pátek 31.10.2014
den: 13°C
noc: 4°C
sobota 1.11.2014
den: 11°C
noc: 6°C
neděle 2.11.2014
den: 11°C
noc: 6°C

Líbil se Vám letošní program Pouťového pódia?

Ano.
odpověď Ano.(35%)
42 35%
Ne.
odpověď Ne.(2%)
3 2%
Nic moc.
odpověď Nic moc.(53%)
64 53%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte vlevo, pod nimi kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Jedno divadlo skončilo, další dvě začínají

V pátek 24. října byl náš kulturní dům svědkem derniéry divadelní hry „Darmošlapky“, na kterou se i přes několikeré opakování přišlo podívat více než 100 diváků.


Nová technika pro údržbu komunikací

V minulém týdnu se na našich místních komunikacích objevilo zařízení, které zde doposud chybělo, a sice rameno na sečení krajnic, příkopů a ostatních zanedbaných ploch.


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie ikona článku

Dne 5. 11. 2014 v době od 9,00 do 11,00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Kardašově Řečici. Vypnutá oblast:trafostanice Rybník Velký - odběry u Velkého řečického rybníka a samota Na Hůrkách. Po otevření přílohy naleznete bližší informace.


Volby do Senátu Parlamentu ČR ikona článku

Po otevření článku či přílohy se můžete seznámit s výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR v 1. kole a v 2. kole.


Fotbalová radost
Volby do Senátu Parlamentu ČR ikona článku

Po otevření článku či přílohy se můžete seznámit s výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR a s postupujícími kandidáty do 2. kola.


Výsledky voleb do zastupitelstva města ikona článku

Po otevření článku či přílohy se můžete seznámit s nově zvolenými zastupiteli města.


Školní tělocvična dostane lezeckou stěnu
Pokračuje obnova vodohospodářského majetku města

Vodohospodářský majetek (VHM) patří k těm, které nejsou na první pohled moc vidět, ale rozhodně to neznamená, že je mimo naši pozornost.


Rekonstrukce Štěpnice započala ikona článku

Začátkem září se rozběhla další z letošních akcí, kterou je rekonstrukce ulice Na Štěpnici. Předmětem rekonstrukce je výměna kanalizace, nový vodovod, který zde doposud chyběl, nové osvětlení a samozřejmě též nová komunikace a chodníky.


Nábor dětí pro stolní tenis ikona článku

Oddíl stolního tenisu zahájil nábor dětí pro tento sport. Otevřete tento úvod a dozvíte se další podrobnosti.


Dnešní datum je: 31.10.2014

Svátek slaví: Štěpánka

Aktuality

Písničky z pohádek

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Tvořivé dny 30. -31. 10. 2014

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Žloutenka typu A

V základní škole byl potvrzen jeden případ nakaženého žáka druhého stupně.
Žádáme rodiče o zvýšenou kontrolu hygieny svých dětí.  Více info o žlountece typu A ZDE

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 29.10.2014
více
Jedno divadlo skončilo, další dvě začínají
V pátek 24. října byl náš kulturní dům svědkem derniéry divadelní hry „Darmošlapky“, na kterou se i přes několikeré opakování přišlo podívat více než 100 diváků.
více
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice I/23
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích povoluje svým rozhodnutím úplnou uzavírku silnice I/23 v místě železničního přejezdu u obce Řípec, okr. Tábor z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu na silnici I/23 v rámci "Modernizace trati Veselí n. L-Tábor-II. část, Veselí n.L-Doubí u Tábora, 1. etapa Veselí n. L.-Soběslav" v termínu od 26. 10. 2014 do 18. 11. 2014. Po otevření přílohy se můžete seznámit s celým zněním tohoto rozhodnutí.
více
Oznámení o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva města
více
Nová technika pro údržbu komunikací
V minulém týdnu se na našich místních komunikacích objevilo zařízení, které zde doposud chybělo, a sice rameno na sečení krajnic, příkopů a ostatních zanedbaných ploch.
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Dne 5. 11. 2014 v době od 9,00 do 11,00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v Kardašově Řečici. Vypnutá oblast:trafostanice Rybník Velký - odběry u Velkého řečického rybníka a samota Na Hůrkách. Po otevření přílohy naleznete bližší informace.
více
Oznámení o konání Zastupitelstva Jihočeského kraje
13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 30. října 2014 od 10:00 hodin.V příloze je oznámení o konání zastupitelstva a program jednání.
více
Fotbalová radost
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.20/2014
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.19/2014
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.18/2014
více
Dražební vyhláška
Po otevření přílohy se seznámíte s dražební vyhláškou o provedení elektronické dražby nemovité věci - 1/2 bytu v čp. 650, číslo bytové jednotky 2 a garáž v čp.650/8, LV 1472.
více
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., Exekutorský úřad Litoměřice se sídlem Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, pověřený k provedení exekuce usnesením o nařízení exekuce č.j. 10 EXE 9815/2010 - 10, ze dne 1.7.2010,které vydal Okresní soud v Chomutově, na základě exekučního titulu, jímž je rozhodčí nález č.j. 30202/10, který vydal Mgr. Martin Dvořák dne 13.04.2010 a který se stal pravomocným dne 10.05.2010 a vykonatelným dne 14.05.2010,k vymožení pohledávky, vydává D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K U . Bližší informace získáte po otevření přílohy.
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více

Víte o možnosti registrace na webu města?

Ano.
odpověď Ano.(73%)
11 73%
Ne.
odpověď Ne.(27%)
4 27%