Město Kardašova Řečice

 • Okolo Babek 2012

  Okolo Babek 2012

 • Hasiči v Mnichu

  Hasiči v Mnichu

 • Hasiči v Mnichu

  Hasiči v Mnichu

 • 125. let kopané v Kardašově Řečici

  125. let kopané v Kardašově Řečici

 • Memoriál Stanislava Vodrážky

  Memoriál Stanislava Vodrážky

 • Zumba

  Zumba

 • Jan Chvojka

  Jan Chvojka

 • Řečický zámek

  Řečický zámek

 • Pouťové podium 2012

  Pouťové podium 2012

 • Pouťové podium 2012

  Pouťové podium 2012

 • Městské byty

  Městské byty

 • Turistické sportovní centrum

  Turistické sportovní centrum

 • Okolí Kardašovy Řečice

  Okolí Kardašovy Řečice

 • Nová školní družina

  Nová školní družina

 • Jan Frolík

  Jan Frolík

 • Zdena Maršíková

  Zdena Maršíková

 • St. Červenka alias čert Štětín

  St. Červenka alias čert Štětín

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Dětský den 2012

  Dětský den 2012

 • Oslava 125. let železnice

  Oslava 125. let železnice

 • Loučení s deváťáky 2012

  Loučení s deváťáky 2012

 • Květinový ples 2012

  Květinový ples 2012

 • Divadelní ples 2013

  Divadelní ples 2013
Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 21.4.2014
den: 20°C
noc: 8°C
úterý 22.4.2014
den: 19°C
noc: 8°C
středa 23.4.2014
den: 19°C
noc: 8°C

Přistoupili byste společně s městem a dalšími občany do elektronické aukce ohledně ceny el. energie a plynu?

Ano.
odpověď Ano.(53%)
47 53%
Ne.
odpověď Ne.(36%)
32 36%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte vlevo, pod nimi kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Velikonoce a nenáboženské tradice ikona článku


Podobně jako mnoho jiných křesťanských svátků, i Velikonoce se přenesly i mimo církev. Už od jejich vzniku jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.


Přerušení dodávky elektrické energie ikona článku


Společnost E.ON Česká republika oznamuje přerušení dodávky el. energie na den 30.4. 2014. Podrobnosti naleznete po otevření tohoto úvodního oznámení. Nabídka e-aukce ikona článku


Společnost eCentre nabízí místním občanům nezávazné setkání za účelem nabídky zapojení do elektronické aukce za účelem sjednání niž


Příručky ikona článku


Česká správa sociálního zabezpečení doručila městu několik jednoduchých příruček, které tvoří přílohu tohoto článku. Naleznete zde Průvodce dávkami nemocenského pojištění v roce 2014, Příručku budoucího důchodce a Příručku OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení.


Mladý přírodovědec ikona článku


Pod názvem Mladý přírodovědec odstartoval na začátku října roku 2013 přírodovědný kroužek pro žáky prvního stupně základní školy. Vznik kroužku iniciovali rodiče, kteří upozornili na to, že v našem městě chybí zájmová aktivita pro žáky, kteří by se rádi pohybovali v přírodě a dozvěděli se něco o tom, co kolem nás roste, běhá, létá, či plave. A tak vznikl Mladý přírodovědec, kroužek, který zastřešuje Model klub Kardašova Řečice a štědře podporuje Město Kardašova Řečice, vedení kroužku se ujali Jana Gallinová a Tomáš Englický.


Jubilanti v měsíci dubnu ikona článku

V měsíci dubnu oslaví svá jubilea tito občané.


Letní kurz angličtiny pro ...náctileté ikona článku


Pokud by váš potomek nevěděl, jak smysluplně strávit první srpnový týden, nabízí Vám Jazyková škola Zachová INTENZIVNÍ KURZ ANGLIČTINY PRO NÁCTILETÉ - a to přímo v Kardašově Řečici! Pro další podrobnosti otevřete tento článek a naleznete zde vše co potřebujete vědět. V přílohách je i přihláška do tohoto kurzu. 

 


Obnova veřejného osvětlení pokračuje ikona článku


S nastupujícím jarem se rozběhla i další etapa obnovy veřejného osvětlení, která spočívá ve výměně původních betonových sloupů, v mnoha případech starých více než 40 let, a zároveň i v osazování nových koncových světel, která nahradí muzeální „nanuky“ – světla zastaralá a s velkou spotřebou elektřiny.


Vzorkování pitné vody ikona článku


Zdravotní ústav opět vyhlásil na jarní odbobí. (březen - květen 2014) akci na rozbor pitné vody pro soukromé zákazníky . Leták v tomto článku vás seznámí s dalšími podrobnostmi  V případě většího počtu zájemců lze zorganizovat dopravu vzorkovnic (např. na OÚ) následné vyzvednutí vzorků vody.


Hospodaření města skončilo přebytkem ikona článku


Jedním z bodů posledního zastupitelstva bylo i schválení výsledku hospodaření za minulý rok. Bylo to jednání vskutku příjemné, neboť hospodaření města přes velkou investiční aktivitu skončilo přebytkem ve výši více než 19 mil Kč. V době, kdy většina států i měst hospodaří s větším či menším schodkem, je jistě překvapující, že se dá hospodařit i jinak, a to dokonce dlouhodobě, neboť přebytek nemá naše město poprvé.


Vrátí se čápi na řečickou školu? ikona článku


Již dva roky je hnízdo čápů na řečické škole bez svých tradičních obyvatel a na jeho stavu je čas bez údržby ze strany čapí rodiny znát. Po tragické smrti jednoho z čápů v jímce byla vejce z hnízda odebrána a dovezena do záchytné stanice ptáků na Hluboké, kde se ze tří vajec vylíhlo jedno mládě, které bylo úspěšně odchováno.


Životní podmínky 2014 - šetření ikona článku


Český statistický úřad organizuje v roce 2014 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice – EU-SILC 2014 (Životní podmínky 2014), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 


Diskuse o elektronické aukci ikona článku


Poslední zastupitelstvo se zabývalo otázkou účasti v elektronické aukci za účelem vysoutěžení nižších cen energií a plynu pro naše město. Byl představen projekt jedné ze společností zabezpečujících elektronické aukce a bylo rozhodnuto udělat průzkum mezi místními obyvateli ohledně zájmu přístupu k tomuto projektu. V tomto článku naleznete jednoduchý leták oslovené společnosti, v příloze výpis z obchodního rejstříku této společnosti a odkaz na jejich webové stránky. Na našem webu vlevo dole pak je jednoduchá anketa, na kterou Vás žádáme, abyste odpověděli. 


Program Panel 2013+ ikona článku


SFRB nabízí možnost získání výhodného úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení pro vlastníky objektů bydlení – tedy obce, bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, ale i fyzické osoby vlastnící bytové domy (s výjimkou domů rodinných). Jedná se o nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytového fondu (v případě desetileté splatnosti úrok 0,75% po celou dobu splácení úvěru), poskytované Fondem dle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., jedná se o program Panel 2013+. Vše o programu naleznete zde: http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-opravy-a-modernizace-domu/.


Kabelizace v Palackého ulici ikona článku


Velmi viditelně započala akce jakou je řešení venkovního vzdušného vedení elektrických rozvodů. Kabelizace znamená, že tato vzdušná vedení se sundávají a ukládají se do země ve formě kabelových rozvodů. Odstraňovány jsou zároveň všechny sloupy, nástřelky a další podpůrná zařízení, které vzdušné rozvody provázejí. Znamená to zároveň, že se musí rozkopat chodníky a jiné plochy, kam se tyto kabely ukládají a zasekat do domů rozvodné skříně.


Dnešní datum je: 21.04.2014

Svátek slaví: Alexandra

Aktuality

Oznámení o konání zastupitelstva Jih. kraje

V přílohách tohoto článku naleznete oznámení o konání zastupitelstva Jihočeského kraje včetně navrženého programu. 

více
Velikonoční setkání v Nítovicích

Nítovičtí pořádají dne 20.4.2014 od 17:00 velikonoční sousedské setkání u kapličky, kde si společně popřejí krásné velikonoce a ochutnají občerstvení z místních domácností. Poté budou pokračovat společenským večerem v místní klubovně. 

více

Aktuality z kroužku Korálky

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Velikonoční slepičky

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Dravci

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Dne 9.4.2014 bylo vydáno další číslo Řečických zajímavostí.

více

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Nařízení Státní veterinární správy

Státní veterinární správa vydala nařízení o ukončení mimořádných veterinárních opatření týkajících se výskytu varroázy včel. Text tohoto opatření naleznete v příloze této zprávy. 

více

Cambridgeské zkoušky

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Sedmikrásky ve vajíčku

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Další soupravy

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

První soupravy (obojek, náramek, náušnice)

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Volání jara

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Třetí návštěva MLK

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

A další

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Sběr starého papíru - ODMĚNY

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Dětský karneval

Martin Vondrka pořídil a sestříhal videozáznam z dětského karnevalu. Podívejte se na něj!

více
Hlášení městského rozhlasu 17.4.2014
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Jubilanti v měsíci dubnu
V měsíci dubnu oslaví svá jubilea tito občané.
více
Volby do Evropského parlamentu
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kardašova Řečice za rok 2013
více
Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2013
více
Zápis a usnesení rady města č.43/2013
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více