Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

úterý 31.5.2016
den: 16°C
noc: 7°C
středa 1.6.2016
den: 10°C
noc: 4°C
čtvrtek 2.6.2016
den: 9°C
noc: 3°C

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Žádný dokument.

Dnes je: 31.05.2016

Svátek slaví: Kamila

Aktuality

Logopedická prevence

Naše mateřská škola získala dotaci na projekt "My si spolu rozumíme".

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

VÝLETY ZA SBĚR - PRAVIDLA

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 30.5.2016
více
Oznámení o možnosti převzít písemnost - veřejná vyhláška
Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec oznamuje, že písemnost - Rozhodnutí o nepovolení splátek číslo jednací 4303/025464/15/220/GAN-VP/SPL/142/15 si může adresát uvedený na písemnosti, jehož adresa doručení je v obvodu našeho města, převzít u OSSZ.
více
Oznámení o zahájení řízení - veřejná vyhláška
Městský úřad, odbor dopravy Jindřichův Hradec jako speciální stavební úřad oznamuje zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - žádost o vydání stavebního povolení na stavbu "Oprava silnice III/13525, K. Řečice - Višňová - křižovatka III/13522" žadatele Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 3700 10 České Budějovice.
více
Řečice běžela (a šla) kolem Babek
Známý les nad Řečicí dal své jméno již pátému ročníku běhu, který dokáže rozhýbat velkou část našich občanů a přitáhnout pozornost těch ostatních. Již v předstihu bylo možno vidět na trati trénující borce, kteří se zde připravovali na závod, a setkali jsme se i se závodníky, do kterých by to nikdo neřekl.
více
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako věcně a místně příslušný správní orgán stanovuje žadateli SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, oblast Jindřichův Hradec, U Panelárky 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec, přechodnou úpravu provozu na silnici I/23 v Kardašově Řečici.
více
Úplná uzavírka silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, jako příslušný silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku silnice I/34 v k. ú. Stará Hlína na dobu: 12. 5. - 19. 11. 2016. Žadatelem je firma Skanska a. s., divize Silniční stavitelství, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, zastoupená společností Signistav s.r. o., Na Návsi 3, 373 61 Hrdějovice.
více
Usnesení rady města č.24/2016
více
Položky výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015
Firma Čevak a. s. zaslala "Porovnání všech pololožek výpočtu(kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2015 a dosažené skutečnosti v témže roce" k zveřejnění na úřední desce.
více
Veřejná vyhláška - hromadné předpisné seznamy
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 29. dubna do dne 30. 05. 2016 je na všech Územních pracovištích pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
více
Usnesení zastupitelstva města č.7/2016
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemku
více
Smlouva o dílo ,,Radnice Kardašova Řečice - dodávka a montáž AV technologie"
více
Usnesení rady města č.23/2016
více
Usnesení rady města č.22/2016
více
Usnesení rady města č.21/2016
více
Usnesení rady města č.20/2015
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet města - 2015
V příloze najdete Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Kardašova Řečice za období od 01.01.2015 do 31.12.2015.V další příloze najdete Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2015.
více
Zpráva nezávislého auditora a závěrečný účet DSO - 2015
V příloze najdete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 pro dobrovolný svazek obcí Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 a závěrečný účet DSO.
více
Usnesení zastupitelstva města č.6/2015
více
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Usnesení rady města č.19/2015
více
oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je povinen vést agendu nemovitostí s nejednoznačným vlastníkem, tu pak následně předat místně příslušným obecním úřadům a s jejich součinností dohledat bližší informace o nejednoznačných vlastnících.
více
Návrh rozpočtu města Kardašova Řečice na rok 2016
V příloze najdete návrh rozpočtu na rok 2016 - příjmy, výdaje.
více
Návrh rozpočtu 2016 - Mikroregion Řečicko
V příloze je "Návrh rozpočtu na rok 2016" pro Mikroregion Řečicko - svazek obcí Řečicka.
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více